Umjetnička akademija u Osijeku – natječaj za suradnike

KLASA: 112-02/16-02/04
UR. BROJ: 2158-73-01-16-07
U Osijeku, 05. travnja 2016. godine

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku
raspisuje

NATJEČAJ

Na Odsjeku za likovnu umjetnost
1. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovnih umjetnosti, umjetnička grana kiparstvo na Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Na Samostalnoj katedri za interdisciplinarnost
2. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovnih umjetnosti, umjetnička grana likovna pedagogija, za kolegije Obrada gipsa, Obrada drveta i Scensko kiparstvo na Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07.-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH), Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statuta Umjetničke akademije u Osijeku i Pravilnika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.
Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. i 2. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 7. te priložiti dokumentaciju iz Obrasca br. 4. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.
Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u jednom primjerku). Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom primjerku).
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja pod točkom 1. i 2. dostavlja se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu:
Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom ”Za natječaj“

Uredio |2016-06-01T09:38:46+02:0008.04.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave