Javna obrana doktorske disertacije Nadire Puškar Mustafić

Javna obrana doktorske disertacije Nadire Puškar Mustafić, polaznice Poslijediplomskoga sveučilišnog studija Književnost i kulturni identitet iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, održat će se 5. lipnja 2017. u 15:00 sati na Filozofskom fakultetu Osijek (soba br. 47) pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić

2. doc. dr. sc. Alen Biskupović

3. izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić

4. doc. dr. sc. Silvija Ručević

5. doc. dr. sc. Ivan Trojan

Naslov doktorske disertacije glasi: Katarzični efekti suvremene autobiografske američke drame.

Uredio |2017-05-31T13:58:34+02:0031.05.2017.|Obrane, Vijesti sa sastavnica|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave