36. Promocija doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

(mr.sc. Dragica Steindl)

Doktorska je izobrazba temeljna aktivnost sveučilišta i ima ključnu ulogu u poticanju istraživanja i stvaranju društva temeljenog na znanju. Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom njegova 41-godišnjeg postojanja promovirana su 883 doktora znanosti.

Na 36. promociji doktora znanosti održanoj 9. travnja 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor promovirao je 85 doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz znanstvenih područja kako slijedi:

Znanstveno područje prirodnih znanosti (8)

 • Znanstveno polje biologije
  Senka Blažetić; Ivana Kušan; Petra Marić; Ivan Mihaljević; Sanja Pintarić; Martina Pavlek; Martina Varga
 • Znanstveno polje kemije
  Valentina Bušić

Znanstveno područje tehničkih znanosti (11)

 • Znanstveno polje elektrotehnike
  Enver Agić; Slaven Kaluđer; Mirko Köhler; Igor Lukačević; Josip Milanović; Vedran Novoselac; Hrvoje Očevčić
 • Znanstveno polje građevinarstva
  Josip Čengija; Đurđica Matošević
 • Znanstveno polje strojarstva
  Stipica Novesalac; Goran Rozing

Znanstveno područje biomedicine i zdravstva (18)

 • Znanstveno polje temeljnih medicinskih znanosti
  Nikola Bijelić; Anđela Horvat; Ivana Jukić; Antonio Kokot; Matea Nikolac Perković; Ivana Škrinjar; Diana Trnski; Zvonimir Vrselja
 • Znanstveno polje kliničkih medicinskih znanosti
  Miro Šimun Alebić; Cristijan Bulat; Nikola Gotovac; Vesna Horvat; Lana Maričić; Dario Mužević; Ivana Prvulović; Marinela Rosso; Robert Šeparović
 • Znanstveno polje javnoga zdravstva i zdravstvene zaštite
  Ivo Klarin

Znanstveno  područje  biotehničkih znanosti (12)

 • Znanstveno polje poljoprivrede
  Davor Balaž; Manuela Grčević; Dario Iljkić; Boris Lukić;  Ankica Sarajlić;  Dragan Solić; Vesna Tomaš; Neška Vukšić;  Vladimir Zebec
 • Znanstveno polje biotehnologije
  Željka Trumbić
 • Znanstveno polje prehrambene tehnologije
  Krunoslav Aladić; Antun Jozinović

Znanstveno područje društvenih znanosti (21)

 • Znanstveno polje ekonomije
  Ivan Herak; Nevenka Kovač; Anita Kulaš; Katarina Marošević; Barbara Marušnik; Slavko Matanović; Ivan Miloloža; Marija Mihaljević; Anita Prelas Kovačević; Dalibor Pudić; Luka Stanić; Nenad Stanišić; Slobodan Stojanović; Marina Šerfezi ; Dejan Tubić; Mario Župan
 • Znanstveno polje prava
  Katarina Knol Radoja
 • Znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti
  Marina Đukić; Damir Jugo; Zdravko Kedžo; Korina Udina

Znanstveno područje humanističkih znanosti (11)

 • Znanstveno polje filologije
  Bernes Aljukić; Klara Bilić Meštrić; Dina Džindo Jašarević; Dubravka Kuna; Ivana Marinić; Ivana Moritz; Ivana Pepić; Ivana Trtanj; Dejan Varga; Vesna Vujić
 • Znanstveno polje znanosti o umjetnosti
  Brankica Ban

Interdisciplinarna znanstvena područja (4)

 • Znanstveno polje interdisciplinarnih prirodnih znanosti
  Vida Čadež
 • Znanstvena polja: biologije i biotehnologije
  Josip Barišić
 • Znanstvena polja: biologije i temeljnih medicinskih znanosti
  Marina Cindrić
 • Znanstveno polje interdisciplinarnih humanističkih znanosti
  Tamara Alebić
Uredio |2016-05-09T07:35:05+02:0029.04.2016.|─îlanci|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave