DIES ACADEMICUS – Dan Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

(Zdenka Barišić, mag. iur.)

Dies Academicus-Dan Sveučilišta tradicionalno je okupljanje akademske zajednice. Ovogodišnja proslava Dana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u povodu 41. akademske godine od osnutka Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  i 309. godine visokog školstva u Osijeku održala se 30. svibnja i 31. svibnja.

Dies academicus započeo je akademskom svečanosti 30. svibnja 2016. godine  na kojoj je prof. dr. sc. Željko Turkalj, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodijelio 34 Rektorove nagrade za akademsku 2015/2016. za najbolje seminarske radove, stručne radove ili umjetnička djela studenta radi promicanja studentskog stvaralaštva te kao poticaj u daljnjem studiju.

Na akademskoj svečansoti iz prigodnog govora Rektora Sveučilišta mladimi sveučilištarcima-doitnicima Rektorve nagrade izdvajano:

„Dragi studenti-dobitnici Rektorove nagrade,

Akademska svečanost posvećena je Vama i Vašem uspješnom studiranju i izvrsnim rezultatima koje ste ostvarili tijekom Vašeg studija. Svaka nova generacija studenta je novi izazov za sveučilišne nastavnike, a Vaši izvrsni rezultati su i potvrda našeg nastavnog rada.

Dragi mladi sveučilištarci–dobitnici Rektorove nagrade u ovoj akademskoj godini, čast mi je i ugodna dužnost da Vam u ime Senata uputim iskrene čestitke sa željom da Vam ova nagrada bude poticaj u daljnjem studiranju i radu. Čestitam svim studentima koji su napisali izvrsne seminarske radove, seminarske projekte, stručne radove kao i za postignut izvrstan uspjeh tijekom studija. Riječi zahvalnosti upućujem Vašim profesorima koji su prepoznali Vaš rad i poticali Vas u ostvarivanju iznimnih postignuća u tijeku Vašeg studija.

Dragi studenti budite odlučni , kao što ste bili pri odabiru Vašeg studija i nastavite s istom odlučnošću, jer Vas ustrajni rad i entuzijazam ka postizanju izvrsnosti, što potvrđuje i Vaša ovogodišnja Rektorova nagrada.

Isto tako se nadam da ćete i nakon završetka studija cijeniti i koristiti znanje koje ste stekli na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera, a isto tako se nadam da će neki od Vas izabrati nastavni i znanstveni rad na osječkom Sveučilištu i postati aktivni sudionici u daljnjem razvoju našeg  Sveučilišta.”

Na svečanoj sjednici Senata prof. dr. sc. Željo Turkalj održao je prigodni govor ”41. akademska godina Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku”

Osječko Sveučilište danas je europsko sveučilište, jedno je od osam hrvatskih javnih sveučilišta i jedino sveučilište na području istočne Hrvatske. Svoj razvoj temelji na bogatom kulturnom i povijesnom nasljeđu u užem regionalnom kontekstu i širem (srednje)europskom kontekstu, a isto tako nastoji očuvati tradicijske vrijednosti koje baštini preko tri stoljeća.

Nastavljajući tradiciju tri stoljeća visokog obrazovanja u Osijeku od 1707. godine, Sveučilište u Osijeku osnovano je 31. svibnja 1975. godine, a od 1990. godine nosi naziv Josipa Jurja Strossmayera, velikog Osječanina, biskupa, prosvjetitelja, političara, velikog dobrotvora, humaniste, vizionara i zasigurno jedne od najutjecajnijih osoba na prijelazu 19. u 20 stoljeće.

Utjecaj Sveučilišta na razvoj istočne Hrvatske temelji se na obrazovanju profesora, učitelja, inženjera u tehničkim i biotehničkim znanostima, kao i ekonomista, pravnika, liječnika, teologa i umjetnika. Od njegova osnutka do danas na sveučilišnim i stručnim studijima diplomiralo je 59589 studenata, što je izniman doprinos društvenom i gospodarskom razvoju istočne Hrvatske.

U prigodnoj sveučilišnoj publikaciji predstavljamo je osječko Sveučilište u akademskoj 2015/2016. godini sa svim pokazateljima: ustroj, nastavnu i znanstveno-istraživačku djelatnost, međunarodnu i međusveučilišnu suradnju te obnovu i razvoj osječkog Sveučilišta.

Sveučilište  u svom sastavu ima 28 sastavnica: 11 fakulteta, 5 sveučilišnih odjela i Umjetničku akademiju, četiri sveučilišna centra: Centar za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, Centar za bibliografsko-dokumentacijsku građu o Josipu Jurju Strossmayera i crkvenoj povijesti, Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju i Centar za integrativnu bioetiku te 3 infrastrukturne ustanove: Gradsku i sveučilišnu knjižnicu, 2 studentska centra u Osijeku i Slavonskom Brodu te četiri trgovačka društva Tera Tehnopolis d.o.o, Obnovljivi izvori energije d.o.o. i dva trgovačka društva u ustrojavanju: Centar primijenjenih bioznanosti Lanac zdrave hrane d.o.o. i Slavonska mreža d.o.o.

U akademskoj 2015./2016.godini osječku akademsku zajednicu čini 20098 članova: 1973 zaposlenika i 18125 studenata.

Nastava se izvodi na 92 sveučilišna studija, i to na 40 preddiplomskih s 8 smjerova, 47 diplomskih studija s 40 smjerova, 5 integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te 9 stručnih studija s 5 smjerova. Na Sveučilištu je 19 poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija i 29 poslijediplomskih  specijalističkih studija.

U protekloj akademskoj godini Senat je na temelju provedenog postupka vrednovanja studijskih programa donio odluke o ustroju 6 novih sveučilišnih studijskih programa: 3 preddiplomska sveučilišna studija: Fizioterapija te Dentalna higijena na Medicinskom fakultetu i Arhitektura i urbanizam na Građevinskom fakultetu; 2 diplomska dvopredmenta sveučilišna studija: Informacijske tehnologije i Informatologija na Filozofskom fakultetu i Kemija, smjer: istraživački s nastavničkim modulom na Odjelu za kemiju.

U nastavnoj djelatnosti sudjeluje 1133 nastavnika i suradnika od toga u znanstveno-nastavnim zvanjima 684,5 nastavnika, u nastavnim zvanjima 102 nastavnika, u suradničkim zvanjima 302 i u stručnim zvanjima 45 suradnika, te 59 znanstvenih novaka. U stručno administrativnim, tehničkim i pomoćnim službama je 582 zaposlenika te 210 zaposlenika u infrastrukturnim ustanovama. Na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama izvodi se 75 programa cjeloživotnog učenja.

Znanstvenoistraživačka djelatnost odvijala se na ukupno 101 projektu i to kroz interne znanstvenoistraživačke projekte Sveučilišta, projekte Hrvatske zaklade za znanost, te znanstveno istraživačke i stručne projekte na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Međunarodna i međusveučilišna suradnja ostvaruje se u okviru bilateralnih i multilateralnih programa, programa razmjene studenata, nastavnika i administrativnog osoblja te u sklopu suradnje s međunarodnim agencijama i organizacijama. osječko Sveučilište je potpisalo ugovore s 46 partnerskih visokoškolskih institucija u 20 zemalja.

Sveučlište u Osijeku ostvaruje Erasmus mobilnost studenata, nastavnika i administrativnog osoblja. U odlaznoj mobilnosti studenta u razdoblju od 2008. do 2015. godine sudjelovalo je 420 studenta, a u prošloj akademskoj godini sudjelovalo je 110 studenta od toga 78 u svrhu studijskog boravka i 32 na stručnoj praksi. U svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja i ostvarilo je ukupno 230, a u prošloj godini ukupno 24 nastavnika, te 60 stručnih usavršavanja. U četvrtoj godini organiziranja dolazne mobilnosti, 28 stranih studenata studiralo je na 11 sastavnica osječkog Sveučilišta

Osječki Sveučilišni campus najznačajniji je projekt osječkog Sveučilišta i nalazi se na prostoru bivše vojarne ”Drava” u Osijeku. Smješten je između Tvrđe i Donjeg grada i obuhvaća prostor veličine 232.048,00 m2.

U Sveučilišnom campusu osigurani su novi sveučilišni prostori za izvođenje nastave, znanstvenoistraživačku djelatnost te za studentski standard koji je omogućio daljnji razvoj i moderni ustroj osječkog Sveučilišta. U ovoj akademskoj godini završena je nova zgrada Grđevinskog fakulteta i otvorena je 18. travnja 2016. godine s ukupno bruto površine 10 600,30 m2 a neto korisna površina iznosi 9 658,7 m2. te je 14. srpnja 2016. godine započela izgradnja nove zgrade Sveučilišne knjižnice i Multimedijalnog centa.

Medikopolis je novi projekt osječkog Sveučilišta koji je od iznimnog značaja za istočnu Hrvatsku, Osječko-baranjsku županiju, Grad Osijek i posebice osječko Sveučilište.

Vlada Republike Hrvatske 1. listopada, 2015. godine donijela je Odluku prijenosu nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku u svrhu realizacije projekta „Medikopolis“.. U „Medikoplisu“ bi se osigurali sadržaji koji su neophodni za osiguranje kvalitete nastave i to posebice izvođenja kliničkih vježbi na svim studijskim programima Medicinskog fakulteta te primjena suvremenih zdravstvenih dijagnostičkih i rehabilitacijskih postupaka u svrhu edukacije studenata.

U prigodnom govoru na svečanoj sjednici Senata, prof. dr. sc. željko Turkalj, rektor Sveučilišta je posebno istakao:

„Sveučilište ima aktivnu ulogu u procesu izgradnje suvremene demokracije. Naime, sveučilište i visokoobrazovne ustanove nemaju samo funkciju edukacije, tj. stručnog osposobljavanja studenata za njihove buduće profesije, već imaju i ulogu formiranja slobodoumnih ljudi i moralno odgovornih osoba, koje su osnovni čimbenici demokratskog procesa.

Nastavni proces mora biti postavljen da studentima pruža vrhunsko obrazovanje i istovremeno ih osposobljava da kritički misle te analiziraju i rješavaju probleme i na taj način preuzmu odgovornost za vlastitu budućnost i budućnost društva.

Sveučilište danas ima jaku obrazovnu sveučilišnu jezgru, koncentriranu u svojim sastavnicama te istraživačke kapacitete koncentrirane u sastavnicama Sveučilišta. Obrazovni i istraživački potencijal treba stvoriti jaču sinergiju koja će poticati kreativnosti i inovativnosti kako bi Sveučilište bilo kompatibilno s europskim sustavom.

Na nacionalnoj razini  sveučilišta se moraju umrežiti, poticanjem stvaranja interdisciplinarnih timova i javljanja na prestižne natječaje, posebno financirane iz sredstava Europske unije. Istraživački projekti su temelj za jačanje intelektualnog vlasništva Sveučilišta čija komercijalizacija treba biti jak izvor financiranja razvoja Sveučilišta.

Osječko Sveučilište djeluje na području istočne Hrvatske čija je razina razvijenosti ispod prosjeka Hrvatske (po pokazateljima BDP/stanovniku, konkurentnosti, poduzetničke aktivnosti). To predstavlja i poseban izazov, ali i odgovornost našeg sveučilišta, koje se mora pozicionirati kao respektabilan partner poslovnom sektoru, lokalnim upravama i vladi u rješavanju problema društvenog i ekonomskog razvoja istočne Hrvatske. Također se mora pozicionirati i kao respektabilni partner na ostvarivanju zajedničkih ciljeva globalnog tržišta.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku je društveno odgovorno za promjene koje treba ostvariti unutar sebe da postane prepoznatljivo kao poželjno mjesto studiranja, da po svojim istraživačkim centrima izvrsnosti privlači kvalitetne međunarodne istraživačke timove te da bude kvalitetan partner poslovnom sektoru i lokalnoj upravi u rješavanju poslovnih i razvojnih problema.“!

Dodjela potvrdnica redovitim profesorima

Ovogodišnja dodjela potvrdnica redovitim profesorima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 17. je dodjela po redu povodom Dana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Dodjela potvrdnica redovitim profesorima posebno je priznanje Sveučilišta svim redovitim profesorima koji su stekli najviša zakonom ustanovljena znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja.

Potvrdnica sveučilišnim nastavnicima izabranim u znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora javno je priznanje za znanstveni, umjetnički, nastavni i stručni rad.

U razdoblju od svibnja 2015. do svibnja 2016. godine potvrđeno je odlukama Senata 29 redovitih profesora, od toga 12 u prvom izboru i 17 u trajnom zvanju.

U sveučilišnoj publikaciji predstavljeni su redoviti profesori prema znanstvenim područjima i poljima, prema znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta i prema redoslijedu dodjele potvrdnica na sjednicama Senata.

Pregled sveučilišnih nastavnika prema znanstvenim područjima i znanstvenim poljima potvrđenih u znanstveno-nastavno zvanje redovitih profesora u razdoblju svibanj 2015. – svibanj 2016.

 
ZNANSTVENO PODRUČJE
ZNANSTVENO POLJE
ZNANSTVENO-NASTAVNA SASTAVNICA ODLUKA SENATA
1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI
1.01. MATEMATIKA
1. Prof. dr. sc. Mirta Benšić Odjel za matematiku 26. siječanj 2016.
prvi izbor
2. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI
2.03. ELEKTROTEHNIKA
1. Prof. dr. sc. Drago Žagar Elektrotehnički fakultet 29. rujan 2015.
trajno zvanje
2. Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje Elektrotehnički fakultet 29. rujan 2015.
trajno zvanje
2.05. GRAĐEVINARSTVO
Prof. dr. sc. Damir Markulak Građevinski fakultet 26. travnja 2016.
trajno zvanje
2.09. RAČUNARSTVO
Prof. dr. sc. Ivica Crnković Elektrotehnički fakultet 9. lipnja 2015.
trajno zvanje
2.11. STROJARSTVO
Prof. dr. sc. Marko Dunđer Strojarski fakultet 7. srpnja 2015.
naslovno zvanje
Prof. dr. sc. Tomislav Mrčela Elektrotehnički fakultet 29. ruja 2015.
trajno zvanje
TEMELJNE TEHNIČKE ZNANOSTI
Prof. dr. sc. Ivica Guljaš Građevinski fakultet 22. prosinac 2015.
prvi izbor
3. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA
3.01. TEMELJNE MEDICINSKE ZNANOSTI
Prof. dr. sc. Ljubica Glavaš Obrovac Medicinski fakultet 29. rujna 2015.
trajno zvanje
3.02. KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI
Prof. dr. sc. Leonardo Patrlj Medicinski fakultet 29. rujna 2015.
naslovno zvanje
Prof. dr. sc. Zvonimir Sučić Medicinski fakultet 1.prosinca 2015. prvi izbor
Prof. dr. sc. Mladen Marcikić Medicinski fakultet 1.prosinca 2015. trajno zvanje
4. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
4.01. POLJOPRIVREDA (agronomija)
Prof. dr. sc. Georg Drezner Poljoprivredni fakultet 7. srpnja 2015. naslovno zvanje
Prof. dr. sc. Suzana Kristek Poljoprivredni fakultet 29. rujna 2015.
trajno zvanje
Prof. dr. sc. Davor Kralik Poljoprivredni fakultet 29. rujna 2015.
trajno zvanje
Prof. dr. sc. Jasenka Ćosić Poljoprivredni fakultet 29. rujna 2015.
trajno zvanje
Prof. dr. sc. Domagoj Rastija Poljoprivredni fakultet 29. rujna 2015.
prvi izbor
Prof. dr. sc. Darko Kiš Poljoprivredni fakultet 26.siječanja 2016. trajno zvanje
4.04. BIOTEHNOLOGIJA
Prof. dr. sc. Vinko Krstanović Prehrambeno-tehnološki fakultet 22. ožujka 2016.
prvi izbor
4.05. PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA
Prof. dr. sc. Darko Velić Prehrambeno-tehnološki fakultet 22. ožujka 2016.
prvi izbor
5. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI
5.01. EKONOMIJA
Prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić Pravni fakultet 27. listopada 2015.
trajno zvanje
Prof. dr. sc. Nihada Mujić Mehičić Pravni fakultet 27. listopada 2015.
trajno zvanje
5.02. PRAVO
Prof. dr. sc. Miro Gardaš Pravni fakultet 1. prosinac 2015.
prvi izbor
Prof. dr. sc. Boris Ljubanović Pravni fakultet 26. travnja 2016.
prvi izbor
5.04. INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI
Prof. dr. sc. Josip Mesarić Ekonomski fakultet 26. travnja 2016.
trajno zvanje
5.07. PEDAGOGIJA
Prof. dr. sc. Edita Borić Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti 9. lipnja 2015.
prvi izbor
6. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
6.03. FILOLOGIJA
1. Prof. dr. sc. Milovan Tatarin Filozofski fakultet 29. rujan 2015.
trajno zvanje
2. Prof. dr. sc. Marija Omazić Filozofski fakultet 29. rujna 2015.
prvi izbor
Prof. dr. sc. Zlata Šundalić Filozofski fakultet 26. travnja 2016.
trajno zvanje
SVEUKUPNO 29 redovitih profesora
 

Dodjela Rektorove nagrade

U akademskoj godini 2015./2016. na temelju Odluke Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 26. travnja 2016. godine Rektorova nagrada dodjeljuje se studentima kako slijedi:

1. BILJANA BROCIĆ, VALENTINA KEŠERIN I MATEJA RAJNER, studentice II. godine diplomskog sveučilišnog studija  Financijski menadžment Ekonomskog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Financijsko posredništvo pod nazivom:“Leasing društva kao financijski posrednici u Republici Hrvatskoj”.

2. VJEKOSLAV LEKO, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Menadžment Ekonomskog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Liderstvo pod nazivom:“Analiza povezanosti ljudskog kapitala i gospodarskog razvoja zemlje”.

3. ROBERT KOVAČ I STANKO JEFTIMIR, studenti III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Osnove energetske elektronike pod nazivom:”Autonomni naponski neupravljivi izmjenjivač 12/230 V, 50 Hz“.

4. FILIP NOVOSELNIK, student I. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo, Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad izrađen u suradnji  s Medicinskim fakultetom u koautorstvu sa Filipom Dorićem, studentom III. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine iz predmeta Matematička obrada slike i računalni vid pod nazivom:”Detekcija crvenih krvnih stanica Houghovom transformacijom”.

5. ANKICA JUROŠ, studentica V. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,85.

6. MATEJA BLAŽEVIĆ, studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,82.

7. IVANA BORIĆ, MONIKA GRBAVICA, NIKOLINA MIŠKULIN I ENA PAVIĆ, studentice 2. godine jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Psihologije, Filozofskog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Psihologija upravljanja ljudskim resursima pod nazivom:”Analiza stanja upravljanja ljudskim resursima”.

8. MARTA MATIJEVIĆ, DOMAGOJ POTLIMBRZOVIĆ I MATEJA ZUZJAK studenti II. godine jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informatologije Filozofskog fakulteta u Osijeku za izvrstan stručni rad iz predmeta Pilot projekt pod nazivom:“Dorada postojeće i izrada nove aplikacije za djecu s posebnim potrebama u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Ivan Štark”.

9. BARBARA KREŠO,NIKOL KUČERA I MARTA TOMAZ studentice I. godine diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo; smjer: Nosive konstrukcije Građevinskog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Mostovi II pod nazivom:“Aeorodinamika mosta”.

10. STJEPAN DUBRAVAC, DENIS FILIPOVIĆ I HELENA-ENA HABIJANIĆ studenti I. godine diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo; smjer: Nosive konstrukcije Građevinskog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Mostovi II pod nazivom:“Idejno rješenje ovješenog cestovnog mosta”.

11. DINKO KLEM, student III. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, za izvrstan seminarski rad  u okviru seminara Teologija Josepha Ratzingera pod nazivom: “Kristova žrtva na križu – zadovoljština za grijeh svijeta. Interpretacija nekih vidova teologije križa Josepha Ratzingera”.

12. LEONNEL RADINSKI, student II. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta za izvrstan seminarski rad u okviru seminara Izabrana pitanja ruske religiozne filozofije pod nazivom:“Osvrt na “kušnje svijeta” kroz filozofiju Vladimira Solovjeva”.

13. IVANA BOŽIĆ, studentica 6. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina Medicinskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,92.

14. FILIP DORIĆ, student III. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine Medicinskog fakulteta za izvrstan seminarski rad izrađen u suradnji s Elektrotehničkim fakultetom u koautorstvu sa Filipom Novoselnikom studentom I. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo, Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku iz predmeta Matematička obrada slike i računalni vid pod nazivom:”Detekcija crvenih krvnih stanica Houghovom transformacijom”.

15. MONIKA JAKOBOVIĆ, studentica 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Bilinogojstvo, Zaštita bilja Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.

16. IVANA PLAVŠIN, studentica 2. godine diplomskog sveučilišnog studija godine diplomskog studija Ekološka poljoprivreda Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,92.

17. SILVIO GROBENSKI I EUGEN JAKOPOVIĆ, studenti III. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravnog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Upravno pravo pod nazivom:Nadzor državne granice“.

18. LUCIJA MATIĆ, studentica II. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravnog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Rimsko pravo pod nazivom:“Zaštita i ograničenja vlasništva”.

19. IVANA POCRNJIĆ, studentica I. godine diplomskog sveučilišnog studija Znanost o hrani i nutricionizam Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Instrumentalne metode I. pod nazivom:”Promjena tekućinske kromatografije u određivanju fenolnih kiselina”.

20. BRUNO DVORSKI, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Procesno inženjerstvo Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski  rad iz predmeta Industrijska ekologija pod nazivom:”Gorive ćelije”.

21. IVAN RAGUŽ, student II. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.

22. IVAN KOCIĆ, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.

23. MIA ŠTARK, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Likovne kulture Umjetničke akademije u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.

24. NIKŠA ELDAN, student II. godine studija diplomskog sveučilišnog  studija Kazališna umjetnost; smjer: Gluma i lutkarstvo Umjetničke akademije u Osijeku za izvrstan lutkarsko istraživački seminarski projekt “Duga”.

U akademskoj godini 2015./2016. godini nagrađuju se studenti Odjela za biologiju:

25. KATARINA KAJAN, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Biologija; smjer: znanstveni za izvrstan seminarski rad iz predmeta Imunologija pod nazivom:“Nasljedna i stečena imunodeficijencija”.

26. MARINKO TOMIĆ I MARTIN BULJUBAŠIĆ, studenti II. godine diplomskog sveučilišnog studija Biologija; smjer: nastavnički i za izvrstan seminarski rad iz predmeta Osnove hortikulture pod nazivom: “Francuski stil vrtne arhitekture: Perivoj kralja Petra Krešimira IV”.

U akademskoj godini 2015./2016. godini nagrađuju se studenti Odjela za fiziku:

27. IRENA LUKANOVIĆ, studentica 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Fizike za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,97.

28. MATEO TOPALOVIĆ, student 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Fizike za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,88.

U akademskoj godini 2015./2016. godini nagrađuju se studenti Odjela za kemiju:

29. IVANA NOVAK, studentica I. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Kemije Odjela za kemiju za izvrstan seminarski rad iz predmetaToksikologija i kemija okoliša: “Utjecaj radioaktivnosti na čovjeka i okoliš”.

30. MARIJA ŠKOBIĆ, TATJANA ŠAFARIK I VEDRANA JURKOVIĆ studentice III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Kemije Odjela za kemiju za izvrstan seminarski rad iz predmeta Fizikalna kemija:“Laseri”.

U akademskoj godini 2015./2016. godini nagrađuju se studenti Odjela za matematiku:

31. UNA RADOJIČIĆ, studentica I. godine diplomskog sveučilišnog studija Matematika, smjer: Financijska matematika i statistika, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Obične diferencijalne jednadžbe pod nazivom: “Varijacijski račun i primjene”.

32. MIROSLAV JANKOVIĆ I FILIP PARDŽIK, studenti II. godine diplomskog sveučilišnog studija Matematika, smjer: Financijska matematika i statistika za izvrstan seminarski rad iz predmeta Stručna praksa pod nazivom:“Woodov i KilkBot laktacijski model “.

U akademskoj godini 2015./2016. godini nagrađuju se studenti Odjela za kulturologiju

33. JOSIP DUKOVAC I ARIANA VEOČIĆ, studenti III. godine preddiplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog studija Kulturologija; smjer Kulturalni menadžment za izvrstan seminarski rad iz predmeta Urbani menadžment pod nazivom:“Utjecaj mega-projekta Europske prijestolnice kulture na razvoj urbanih sredina i kulturalnog menadžmenta”.

34. SILVIJA LAZANIN I MARTINA JURKOVIĆ, studentice III. godine preddiplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog studija Kulturologija; smjer: Kulturalni menadžment za izvrstan seminarski rad iz predmeta Metodologija istraživanja u kulturi pod nazivom:“Zašto slušamo turbofolk? Istraživanje kulturoloških odrednica slušanja popularne glazbe”.

Galerija slika

Uredio |2016-06-13T13:24:37+02:0010.06.2016.|─îlanci|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave