Dobitnici rektorove nagrade u akademskoj godini 2011./2012.

 1. NIKOLINA MEZULIĆ, studentica III godine sveučilišnog preddiplomskog studija Financijski menadžment Ekonomskog fakulteta, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,93.
 2. ALEN PEKIĆ, student II godine sveučilišnog diplomskog studija Poslovna ekonomija; smjer: Poslovna informatika Ekonomskog fakulteta, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 3. LUKA HORVAT, IGOR BEDEK, DINO BALEN, JOSIP ŠOKČEVIĆ I VEDRAN VUČETIĆ, studenti I godine sveučilišnog diplomskog studija Računarstva Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Operacijski sustavi pod nazivom:”Mobilne aplikacije Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku “.
 4. DEJAN VUKOVIĆ, student I godine sveučilišnog diplomskog studija Elektrotehnike; smjer: Elektroenergetika Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Kaos u električnim mrežama pod nazivom: “Algoritam analitičkog pristupa refleksijskom modelu ferorezonantnog kruga”.
 5. SANJA HERAKOVIĆ, MIA JURIĆ I SONJA SMOJVER, studentice III godine sveučilišnog preddiplomskog jednopredmetnog studija Hrvatskog jezika i književnosti, Filozofskog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Filozofsko-simbolički ustroj glagoljskog pisma pod nazivom:”Glagoljica u eksperimentalnom filmu”.
 6. SUZANA REŽIĆ, studentica III godine sveučilišnog preddiplomskog studija Engleskog jezika i književnosti i mañarskog jezika i književnosti, Filozofskog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Pisanje eseja pod nazivom: “Manifest Destiny or How and Why Destiny Became Manifest”
 7. IVAN ĆURIĆ I MARIN NIKOLIĆ, studenti II godine sveučilišnog diplomskog studija Grañevinarstvo; smjer: Nosive konstrukcije Grañevinskog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Mostovi II pod nazivom:”Idejno rješenje ovješenog pješačkog mosta”.
 8. BONISLAV GRGIĆ I FILIP GLAVAŠ, studenti I godine sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstva; smjer: Nosive konstrukcije Građevinskog fakulteta u Osijeku, iz predmeta Organizacija grañenja I pod nazivom:”Tradicionalna i računalna izrada troškovničke dokumentacije za izgradnju obiteljske kuće i izvedbu dionice ceste”.
 9. IVAN ANDELFINGER, student III godine sveučilišnog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Biblijske znanosti pod nazivom:”Isusov apsolutni (ja jesam) u Evanđelju po Ivanu”.
 10. MARKO RAJIĆ, student II godine sveučilišnog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Crkvena povijest pod nazivom:”Jeruzalemsko bogoslužje u Egerijinom “Putopisu”.
 11. ZVONIMIR POPOVIĆ, student VI godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicina Medicinskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,88.
 12. MARIO ŠAFER, student VI godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicina Medicinskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,76.
 13. GORDANA ŠKARICA, studentica II godine sveučilišnog diplomskog studija Bilinogojstvo; smjer: Zaštita bilja Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena5,00.
 14. SUNČICA GUBERAC, studentica III godine sveučilišnog preddiplomskog studija Hortikultura Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 15. MATEA MILOLOŽA, studentica IV godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Pravnog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Međunarodno pravo pod nazivom:”Pravo Baskijaca na samoodređenje “.
 16. IVICA PAVIĆ, student III godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Pravnog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Ustavno pravo pod nazivom “Zakonodavni postupak u Republici Hrvatskoj”.
 17. IVANA ĐURKAN, studentica II godine sveučilišnog diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Upravljanje sigurnošću i kvalitetom hrane pod nazivom: “Kako biramo hranu”.
 18. VEDRANA SOVIĆ, studentica II godine sveučilišnog diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Prehrambeno inženjerstvo pod nazivom: “Tehnološki procesi i procesni parametri u proizvodnji čokolade”.
 19. BORIS PANIĆ, student II. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za izvrstan seminarski rad iz predmeta Proizvodni postupci I pod nazivom:”Polimerni nanokompoziti”.
 20. MARIO BUDIM, student III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za izvrstan seminarski rad iz predmeta Obradni strojevi pod nazivom:”Strojevi sa zagarantiranom silom”.
 21. MAJA JAMAN, studentica III godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog Učiteljskog studija Učiteljskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,85.
 22. RUŽICA KUNA, studentica III godine sveučilišnog preddiplomskog studija Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja Učiteljskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,81.
 23. IVAN ĆAĆIĆ, student I godine sveučilišnog diplomskog studija Kazališne umjetnosti; smjer: Gluma i lutkarstvo, Umjetničke akademije u Osijeku za uspješno ostvarenu glavnu ulogu u kazališnoj predstavi “Barun Trenk-Cabaret”.
 24. TIN TONKOVIĆ, TIHOMIR RANOGAJEC, SRĐAN ŠITUM, LJUDEVIT LAUŠIN, VANJA GVOZDANOVIĆ I DARKO ČUVIDIĆ studenti sveučilišnog preddiplomskog studija Glazbene pedagogije Umjetničke akademije u Osijeku za umjetničko djelo skladanja glazbene predstave “Barun Trenk-Cabaret”.

U akademskoj godini 2011./2012. godini nagrađuju se studenti Odjela za biologiju:

 1. GABRIJELA ROGULJIĆ, student I godine sveučilišnog diplomskog nastavničkog Biologija i kemija za izvrstan seminarski rad iz predmeta Biokemija pod nazivom: “Dušikov monoksid kao signalna molekula”.
 2. MARIJA DUNDOVIĆ, studentica II godine sveučilišnog diplomskog studija Biologija; smjer: znanstveni za izvrstan seminarski rad iz predmeta Ekologija mora pod nazivom: “Obale, plaže i estuariji”.

U akademskoj godini 2011./2012. godini nagrađuju se studenti Odjela za fiziku:

 1. DANIJELA DODLEK, studentica III godine sveučilišnog preddiplomskog studija Fizike za izvrstan seminarski rad iz predmeta Računalo u nastavi pod nazivom: “Metodologija projektiranja obrazovnog računarskog sustava”.
 2. MATKO MUŽEVIĆ, student I godine sveučilišnog diplomskog studija Fizike za izvrstan seminarski rad iz predmeta Odabrana poglavlja fizike pod nazivom: “Radon i deterministički kaos”.

U akademskoj godini 2011./2012. godini nagrađuju se studenti Odjela za kemiju:

 1. MATEJA HAJDUKOVIĆ, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Kemija za izvrstan seminarski rad iz predmeta Analitička kemija pod nazivom: “Diferencijalno potenciometrijsko određivanje kationskih i etoksiliranih neionskih tenzida u smjesi”.
 2. TATJANA RADANOVIĆ, studentica I. godine sveučilišnog diplomskog studija Kemija za izvrstan seminarski rad iz predmeta Koloidna kemija pod nazivom: “Karakterizacija koloida”.

U akademskoj godini 2011./2012. godini nagrađuju se studenti Odjela za matematiku:

 1. BORIS DOKIĆ I ANTONIJA MILIŠIĆ, studenti II godine sveučilišnog diplomskog studija Matematika, smjer: Financijska i poslovna matematika, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Matematički modeli pod nazivom:”Richardsonova teorija konflikta”.
 2. PETRA CORN, student II godine sveučilišnog nastavničkog studija Matematika i informatika za izvrstan seminarski rad iz predmeta Geometrija ravnine i prostora pod nazivom:”Razni načini zadavanja ravnine u prostoru”.

U akademskoj godini 2011./2012. godini nagrađuju se studenti Odjela za kulturologiju

 1. ANDREJA ČIČAK, studentica III godine sveučilišnog preddiplomskog interdisciplinarnog studija Kulturologija; smjer: Medijska kultura za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,72.
 2. DOLORES BERAJA, studentica III godine sveučilišnog preddiplomskog interdisciplinarnog studija Kulturologija; smjer: Medijska kultura za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,70.
Uredio |2016-05-05T11:13:45+02:0015.03.2016.|Rektorova nagrada|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave