Dobitnici rektorove nagrade u akademskoj godini 2006./2007.

 1. KAROLINA RUDEŽ, studentica IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,60.
 2. IVANA ŠTAJDOHAR, studentica IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,64.
 3. DAMIR ŠOŠTARIĆ, apsolvent sveučilišnog dodiplomskog studija Elektrotehničkog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Mreže i protokoli pod nazivom: “Mikrokontrolerski web server”.
 4. VLATKO BOČEK, apsolvent sveučilišnog dodiplomskog studija Elektrotehničkog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Elektroenergetske mreže pod nazivom: “Simulacija EES-a Hrvatske i proračun gubitaka pri različitim tranzitima električne energije Power World simulatorom”.
 5. SARA KAKUK i JELENA BLAŽEVIĆ, studentice II. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Pedagogija i povijest, Filozofskog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Metodologija pedagogijskog istraživanja pod nazivom: “Stavovi i iskustva studenata pedagogije o studiranju prema Bolonjskom procesu”.
 6. ALEKSANDRA ĐURIČIĆ, studentica IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Hrvatski jezik i književnost i knjižničarstvo, Filozofskog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Suvremeni hrvatski književni jezik pod nazivom: “Utjecaj Bogoslava Šuleka na kasnije leksikografe”.
 7. BRANIMIR BARAČ i HRVOJE DRAGANIĆ, studenti IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Građevinskog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Ceste pod nazivom: “Idejni projekt ceste “A-B”.
 8. ANTE GRUBIŠIĆ, student IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Građevinskog fakulteta u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,80.
 9. KRISTINA BUBALOVIĆ, studentica IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Sveto pismo Novoga zavjeta pod nazivom: “Pavlovi suradnici u Djelima apostolskim”.
 10. MARTINA KUVEŽDANIN, studentica III. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Osnovna teologija pod nazivom “Moltmannova teologija Raspetoga Boga”.
 11. MARTINA BUTKOVIĆ, studentica V. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Medicinskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,87.
 12. TOMISLAV KOVAČEVIĆ, student VI. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Medicinskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,62.
 13. MAJA KOVAČEVIĆ, studentica III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija smjera Ratarstvo, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 14. BLAGICA GULJAŠ TOMAC, studentica IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija smjera, Agroekonomika Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Financijsko poslovanje pod nazivom:”Podizanje voćnjaka šljiva”
 15. BARBARA HERCEG, studentica IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Pravnog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Radno i socijalno pravo pod nazivom: “Odlučivanje radnika”.
 16. VIŠNJA LACHNER, studentica III. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Pravnog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Obiteljsko pravo pod nazivom “Pravni položaj osoba u postupku lišavanja poslovne sposobnosti”.
 17. MARTINA ŠRAJER, apsolventica sveučilišnog dodiplomskog studija Prehrambeno- tehnološkog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Procesi prehrambene industrije s osnovama prehrambenog inženjerstva pod nazivom: “Proračun rashladnog postrojenja”.
 18. BOJAN ŠARKANJ, student IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku za izvrstan stručni rad iz predmeta Opća i analitička kemija pod nazivom: “Sinteza tiadiazina sa kumarinskom jezgrom”.
 19. TOMISLAV BAŠKARIĆ, student II. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za izvrstan seminarski rad iz predmeta Primjena računala u pripremi i proizvodnji pod nazivom: “Optimalno iskorištenje polaznog materijala”.
 20. DARKO DAMJANOVIĆ, student II. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za izvrstan seminarski rad iz predmeta Materijali I. i II. pod nazivom: “Označivanje čelika po europskim normama”.
 21. MARIJA ŠEBREK, studentica IV. godine Učiteljskog studija Učiteljskog fakulteta u Osijeku za izvrsno umjetničko djelo-radnu bilježnicu iz predmeta Alternativa škole pod nazivom: “Malci radoznalci”.
 22. ANTONIJA BEGOVIĆ, MARINA ARAMBAŠIĆ, DAMIR ČELANT, MARKO MIKIĆ, DANIJELA FORJAN I IVANA VRBEK studenti IV. godine Učiteljskog studija Učiteljskog fakulteta u Osijeku za umjetničko djelo-film iz predmeta Grafika, animacija i film pod nazivom:”Život na Učiteljskom fakultetu”
 23. IVANA BOGDANOVIĆ, studentica IV. godine sveučilišnog studija Glazbena kultura Umjetničke akademije u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,53.
 24. MARIO MATOKOVIĆ, student III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Likovna kultura Umjetničke akademije u Osijeku za umjetničko djelo iz predmeta Grafika pod nazivom “Drvorez u boji; diptih: Djelo (100×79), Nedjelo (100×79)”

U akademskoj godini 2006./2007. godini nagrađuju se studenti Odjela za matematiku:

 1. INES MARTINOVIĆ I MARIJA MILOLOŽA, studentice III. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Matematika-informatika, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Računarski praktikum II. pod nazivom: “Problem višekriterijskog odlučivanja AHP metoda”.
 2. TOMISLAV ŽIVKOVIĆ, student III. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Matematika-informatika, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Računarski praktikum II. pod nazivom: “LU-dekompozicija trodijagonalne i cikličke trodijagonalne matrice”.

U akademskoj godini 2006./2007. godini nagrađuju se studenti Odjela za fiziku:

 1. DEJAN BOŠNJAKOVIĆ, student III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Fizika i informatika za izvrstan seminarski rad iz predmeta Osnove fizike III. pod nazivom:”Holografija”
 2. IVAN GRNJA, student III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Fizika i informatika za izvrstan seminarski rad iz predmeta Osnove fizike III. pod nazivom:”Svjetlovodi”.

U akademskoj godini 2006./2007. godini nagrađuju se studenti Odjela za biologiju:

 1. ZORANA KATANIĆ, studentica III. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Biologija-kemija za izvrstan seminarski rad iz predmeta Metode izolacije nukleinskih kiselina pod nazivom: “Zastupljenost hipo povirusa u populaciji gljive CryPhonectria parasitica (Murr.) Barr na području Požege”
 2. VEDRANA PERKOV, studentica IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Biologija-kemija za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,58.
Uredio |2016-05-05T11:14:31+02:0010.03.2016.|Rektorova nagrada|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave