Dobitnici rektorove nagrade u akademskoj godini 2007./2008.

 1. SONJA TROSKOT, studentica IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,77.
 2. MAJA KUKIĆ, studentica III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Ekonomskog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Monetarna politika Europske unije pod nazivom: “Financijska struktura Europske unije”
 3. DRAGAN VULIN, student III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Elektrotehnike Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,74.
 4. ŽELJKO MIHALJČIĆ, student IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Elektrotehnike, smjer Računarstvo Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,63.
 5. BRANKICA PAVIĆ, studentica IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Hrvatski jezik i književnost, Filozofskog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Stilistika pod nazivom: “Usporedna analiza pjesničkoga teksta Borbena Vladovića”Vizualna pjesma za djecu” s odabranim filmskim predlošcima”.
 6. ZRINKA SERDARUŠIĆ I DUBRAVKA MARTINOVIĆ, studentice IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Hrvatski jezik i književnost, Filozofskog fakulteta u Osijeku za umjetničko djelo iz predmeta Novija hrvatska književnost pod nazivom: “Lelujaste sjene” (prema literarnom predlošku “Jame” Ivana Gorana Kovačića).
 7. IVAN KRAUS, student IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Građevinskog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Ceste pod nazivom: “Projekt lokalne ceste 5. razreda u brdovitom terenu”.
 8. ANDREA ABIČIĆ, studentica III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Građevinskog fakulteta u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,64.
 9. MARICA JURIĆ, studentica IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Biblijske znanosti Staroga zavjeta pod nazivom: “Židovski blagdanski kalendar”.
 10. ELVIS JOSIP NEDANOSKI, student III. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Filozofija pod nazivom “Proročka filozofija i pobuna protiv uma”.
 11. DARIJA ŠNAJDER, studentica VI. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Medicinskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,92.
 12. NIKOLA BIJELIĆ, student VI. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Medicinskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,66.
 13. MARIJA RAVLIĆ, studentica III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija smjera Bilinogojstvo, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,78.
 14. IVAN GREGIĆ, student IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija smjera, Agroekonomika Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Financije i financijsko poslovanje pod nazivom:”Proizvodnja voćnih rakija i likera Zlatna kapljica”
 15. DANIEL HAMAN, student III. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Pravnog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Kazneno procesno pravo pod nazivom: “Tortura i kazne tijekom sudskog kaznenog postupka 18. stoljeća na području Virovitičke županije s posebnim osvrtom na Grad Osijek”.
 16. STJEPAN SELEŠI, student III. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Pravnog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Građansko pravo pod nazivom “Europsko privatno pravo”.
 17. ANDREJA ČONDOR, studentica IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inženjerstva pod nazivom: “Proračun rashladnog postrojenja”.
 18. MAJA ŠARLIJA, studentica IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku za izvrstan stručni rad iz predmeta Terrmotehnika pod nazivom: “Ventilatori”.
 19. DARKO BOBEK, student II. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za izvrstan seminarski rad iz predmeta Elementi konstrukcija pod nazivom: “Ručna dizalica”.
 20. IVAN LONČAR, student III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za izvrstan seminarski rad iz predmeta Obradni strojevi pod nazivom: “Ekscentar preša”.
 21. KRUNOSLAVA VERHAS, studentica IV. godine Učiteljskog studija Učiteljskog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Likovna kultura pod nazivom: “Riječi slike-video instalacije”.
 22. KRISTINA TRBARA, studentica III. godine stručnog studija Predškolski odgoja Učiteljskog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Metodika predškolskog odgoja I pod nazivom: “Poticanje govora djeteta u dječjim jaslicama”
 23. DRAŽEN BUDIMIR, student III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Likovna kultura Umjetničke akademije u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,96
 24. MARTINA TEPEŠ, studentica III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Glazbena pedagogija Umjetničke akademije u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,82.

U akademskoj godini 2007./2008. godini nagrađuju se studenti Odjela za matematiku:

 1. SLOBODAN JELIĆ, student I. godine sveučilišnog diplomskog studija Matematika, smjer: Financijska i poslovna matematika, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Vjerojatnost pod nazivom: “Karakteristične funkcije i njihove primjene u statistici”.
 2. TOMISLAV ŽIVKOVIĆ, apsolvent sveučilišnog dodiplomskog studija Matematika-informatika, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Računarski praktikum II. pod nazivom: “LU-dekompozicija trodijagonalne i cikličke matrice”.

U akademskoj godini 2007./2008. godini nagrađuju se studenti Odjela za fiziku:

 1. DEJAN BOŠNJAKOVIĆ, student III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Fizika i informatika za izvrstan seminarski rad iz predmeta Računalo u nastavi pod nazivom: “Svjetlost”
 2. SANJA LONČAREVIĆ, studentica II. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Fizika i informatika za izvrstan seminarski rad iz predmeta Osnove fizike III. pod nazivom:”Oko kao optički uređaj-prednosti i mane”.

U akademskoj godini 2007./2008. godini nagrađuju se studenti Odjela za biologiju:

 1. ANA AMIĆ, studentica IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Biologija-kemija za izvrstan seminarski rad iz predmeta Ponašanje životinja pod nazivom: “Biološki satovi,ritmičnost ponašanja”
 2. ANAMARIJA ŠTER , studentica IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Biologija-kemija za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,82.

U akademskoj godini 2007./2008. godini nagrađuju se studenti s invaliditetom

 1. SARA TEKLIĆ, studentica IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Knjižničarstvo i Engleski jezik i književnost, Filozofskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju.
 2. SAŠA DRINIĆ, student IV. godine sveučilišnog dodiplomskog studija Knjižničarstvo i Hrvatski jezik i književnost, Filozofskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju.
Uredio |2016-05-05T11:14:22+02:0011.03.2016.|Rektorova nagrada|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave