Dobitnici rektorove nagrade u akademskoj godini 2010./2011.

 1. NIKOLINA MEZULIĆ, studentica II godine sveučilišnog preddiplomskog studija Financijski menadžment Ekonomskog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Monetarne financije pod nazivom:”Analiza međunarodnih pričuva Švicarske u razdoblju od 2008. do 2010. godine”.
 2. JOSIPA GOLEK, studentica III godine sveučilišnog preddiplomskog studija Menadžment Ekonomskog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Menadžment osiguranja pod nazivom:”Komparativna analiza tržišta osiguranja Republike Hrvatske i Meksika”.
 3. MARKO BOĆAN, KRISTIJAN KOTRIS I VEDRAN MARETIĆ, studenti III godine sveučilišnog preddiplomskog studija Računarstva Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Modeliranje i simulacija pod nazivom:”Pješački most u Osijeku – 3 D model”.
 4. MARIO HAVRANEK I TOMISLAV STRINIĆ, studenti II godine sveučilišnog diplomskog studija Elektrotehnike; smjer: Elektroenergetika Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Obnovljivi izvori energije pod nazivom:”Dimenzioniranje fotonaponskih sustava”
 5. TAMARA DAMJANOVIĆ, studentica II godine sveučilišnog diplomskog jednopredmetnog studija Hrvatskog jezika i književnosti, Filozofskog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Pragma lingvistika pod nazivom:”Govor mržnje “.
 6. IVA SOPKA, studentica II godine sveučilišnog diplomskog studija Informatologije, Filozofskog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Teorija i praksa organizacije informacija pod nazivom: “Korisničke oznake sadržaja (tagovi) ili predmetne oznake knjižnica”
 7. TIHOMIR DOKŠANOVIĆ, NATAŠA NJEGOVANOVIĆ, EDON NOVOSELIĆ, MARIO FARKAŠ I DARKO MIHALJEVIĆ studenti II godine sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo Građevinskog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Mehanika stijena pod nazivom:”Tunel”.
 8. TEA JUZBAŠIĆ, studentica II godine sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstva Građevinskog fakulteta u Osijeku, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,83.
 9. DAVOR SENJAN, student III godine sveučilišnog dodiplomskog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Crkvene povijesti pod nazivom:”Djela apostolska, Pavlovo prvo i drugo misijsko putovanje (Dj 13,1-18,22) “.
 10. ADRIJANA ČALJKUŠIĆ I VALENTINA SUDIĆ, studentice IV godine sveučilišnog dodiplomskog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Biblijske znanosti pod nazivom:” Himničko-tradicijska građa u Poslanicama Kološanima i Efežanima”.
 11. ANTUN ŠUMANOVAC, student VI godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicina Medicinskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,93.
 12. ZVONIMIR VRSELJA, student VI godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicina Medicinskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,95.
 13. JURICA JOVIĆ, student III godine sveučilišnog preddiplomskog studija Bilinogojstvo Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,78.
 14. JELENA KRSTANOVIĆ, studentica I godine sveučilišnog diplomskog studija Zootehnika; smjer: Hranidba domaćih životinja Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Biokemija i fiziologija životinja pod nazivom: “Perinatalni razvoj probavnog sustava svinje s osvrtom na čimbenike i mogućnosti manipulacije tog procesa”.
 15. MATEA MILOLOŽA i ANA SABOLIĆ, studentice III godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Pravnog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Kazneno pravo pod nazivom:”Međunarodni terorizam”.
 16. LIDIJA ŠIMUNOVIĆ, studentica IV godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Pravnog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Radno i socijalno pravo pod nazivom “Pravo na štrajk u kontekstu europskog zakonodavstva i novih presuda Europskog suda pravde Viking i Laval”.
 17. MAJA ADAMOVIĆ I BLANKA BILIĆ, studentice II godine sveučilišnog diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Razvoj proizvoda u prehrambenoj industriji pod nazivom: “Grickalice sa sjemenkama sezama, lana, suncokreta i bundeve (sa pšeničnim i bezglutenskim brašnom)”.
 18. ANTUN JOZINOVIĆ, student II godine sveučilišnog diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda pod nazivom: “Povijest, svojstva i tehnologija proizvodnje sira Trapista”.
 19. DINO BUČEVIĆ-KERAN, student II. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za izvrstan seminarski rad iz predmeta Primjena računala u pripremi i proizvodnji pod nazivom:”Odabir računalnog alata za strojarski proračun “.
 20. FILIP ŠAKIĆ, student II. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za izvrstan seminarski rad iz predmeta Primjena računala u pripremi i proizvodnji pod nazivom:”Izrada bloka dijagrama na problemu raspoređivanja proizvodnih operacija”.
 21. SANJA AJMAN, studentica III godine stručnog studija Predškolski odgoj Učiteljskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00
 22. MONIKA JURIĆ, studentica V godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog dislociranog Učiteljskog studija u Slavonskom Brodu Učiteljskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,77.
 23. DEAN KOPRI, student I godine sveučilišnog diplomskog studija Glazbena pedagogija, Umjetničke akademije u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 24. SLOBODAN SAILOVIĆ, student II godine sveučilišnog diplomskog studija Likovne kulture Umjetničke akademije u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,96.

U akademskoj godini 2010./2011. godini nagrađuju se studenti Odjela za biologiju:

 1. DRAGAN PRLIĆ, student I godine sveučilišnog diplomskog studija Biologija; smjer: znanstveni za izvrstan stručni rad iz predmeta Stablašice pod nazivom: “Vaskularna flora Slatine i okolice”.
 2. TOMISLAV ŠAREC, student II godine sveučilišnog diplomskog studija Biologija; smjer: znanstveni za izvrstan seminarski rad iz predmeta Ponašanje Životinja pod nazivom: “Kompleksno ponašanje pčela”.

U akademskoj godini 2010./2011. godini nagrađuju se studenti Odjela za fiziku:

 1. DANIJELA DODLEK, studentica II godine sveučilišnog preddiplomskog studija Fizike za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,91.
 2. JELENA STRIŠKOVIĆ, studentica II godine sveučilišnog preddiplomskog studija Fizike za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,91.

U akademskoj godini 2010./2011. godini nagrađuju se studenti Odjela za kemiju:

 1. JELENA BUDIMČIĆ, studentica II godine sveučilišnog preddiplomskog studija Kemija za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 2. ANA MIHALJEVIĆ, studentica III godine sveučilišnog preddiplomskog studija Kemija za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,88.

U akademskoj godini 2010./2011. godini nagrađuju se studenti Odjela za matematiku:

 1. BORIS DOKIĆ, student I godine sveučilišnog diplomskog studija Matematika, smjer: Financijska i poslovna matematika, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Uvodu teoriju vjerojatnosti pod nazivom:”Eksponencijalna distribucija i Poissonov proces”.
 2. DANIJEL DRMIĆ, student II godine sveučilišnog diplomskog studija Matematika, smjer: Financijska i poslovna matematika za izvrstan stručni rad iz predmeta Matematički praktikum pod nazivom:”Web aplikacija za određivanje težinskog medijana točaka u ravnini “.
Uredio |2016-05-05T11:13:54+02:0014.03.2016.|Rektorova nagrada|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave