Dobitnici rektorove nagrade u akademskoj godini 2012./2013.

 1. MARIN LONČAR, IGOR JURIĆ I ZORAN SELINGER, studenti I. godine sveučilišnog diplomskog studija Poslovna ekonomija; smjer Poslovna informatika Ekonomskog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta E-marketing pod nazivom: “Prikaz mogućnosti primjene Google AdWords sustava oglašavanja kroz kompaniju za poslovni subjekt Polleo Sport d.o.o.”.
 2. MAJA ŽIVKOVIĆ, ANA ZUKOLO, MARKO UŽANICKY, studenti II. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Poduzetništvo Ekonomskog fakulteta I ANA PASKA (studentica III. godine studija Psihologije Filozofskog fakulteta za izvrstan seminarski rad iz predmeta Poduzetništvo pod nazivom: “Zašto je važno biti poduzetan”.
 3. GORDAN GLAVAŠ, student I. godine sveučilišnog diplomskog studija Elektrotehnike; smjer: Komunikacije i informatika Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Integracija komunikacijskih sustava pod nazivom: “Sustav za lociranje korisnika u zatvorenom prostoru zasnovan na wlan mreži”.
 4. ROBERT BRANDALIK I DINO MASLE, studenti II. godine sveučilišnog diplomskog studija Elektrotehnike; smjer: Elektroenergetika Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Prijelazni procesi u elektroenergetskom sustavu pod nazivom: “Analiza meñuindukcije na dalekovodima dijela elektroenergetskog prijenosnog područja Osijek primjenom programskih paketa ATP/EMPT i digsilent powerfactory”.
 5. MAJA HORVAT I TANJA KRSTANOVIĆ, studentice II. godine sveučilišnog diplomskog studija Informatologije, Filozofskog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Teorija i praksa organizacije informacija pod nazivom: “Višejezično predmetno označivanje”.
 6. PAVAO NUJIĆ I EMANUELA KULIŠ, studenti I. godine sveučilišnog diplomskog studija Pedagogije Filozofskog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Medijska pedagogija pod nazivom: “Mediji i kulturološki imperijalizam”.
 7. BONISLAV GRGIĆ I MARIO JELEČ, studenti I. godine sveučilišnog diplomskog studija Grañevinarstvo; smjer: Nosive konstrukcije Grañevinskog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Mostovi II pod nazivom: “Lučni most”.
 8. MARTINA PARADŽIKOVIĆ I VJEKOSLAV JANJIĆ, studenti III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Građevinarstva Građevinskog fakulteta u Osijeku, iz predmeta Betonske konstrukcije pod nazivom: “Upotreba gume kao agregata za beton”.
 9. TAMARA CRVENKOVIĆ, studentica II. godine sveučilišnog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Povijest Crkve u Hrvata: Stari i srednji vijek pod nazivom: “Zvonimirova zavjernica”.
 10. IDA MALNAR I JELENA ŠIMETIĆ, studentice IV. godine sveučilišnog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Pastoral sakramenata pod nazivom: “Mladi i sakramentalni život”
 11. ANTONIA MARTINOVIĆ, studentica VI. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicina Medicinskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,82.
 12. ANTEJA KRIŠTIĆ, studentica VI. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicina Medicinskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,80.
 13. IVAN SEREZLIJA, student II. godine sveučilišnog diplomskog studija Bilinogojstvo; smjer: Zaštita bilja Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 14. DORA ŠAHINI, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Agroekonomika Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz modula Vanjskotrgovinsko poslovanje pod nazivom: “Izvoz sira u Austriju”.
 15. TOMISLAV NEDIĆ, student III. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Pravnog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Europsko javno pravo pod nazivom: “Pravni, politički i ekonomski aspekti teorije europskog federalizma – izazovi, dvojbe i kontroverze”.
 16. ENDRE DUDAŠ, student V. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Pravnog fakulteta u Osijeku za izvrstan stručni rad iz predmeta Međunarodna zaštita manjina pod nazivom:”Asimilacija – Mađarska nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj”.
 17. MAJA REČIĆ I MAJA GRGIĆ, studentice II. godine sveučilišnog diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Prehrambena biokemija pod nazivom: “Radikalna hipoteza kemoprevencije”.
 18. MARIJA KOVAČ I IVAN KOVAČ, studenti II. godine sveučilišnog diplomskog studija Procesno inženjerstvo Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Projektiranje uređaja u procesnoj industriji i Optimizacija i projektiranje industrijskih procesa pod nazivom: “Ekstrakcija superkritičnim fluidima”.
 19. LUCIANO GARIĆ I MARIO JURIĆ, studenti III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za izvrstan seminarski rad iz predmeta Termodinamika pod nazivom: “Povećanje učinkovitosti parno turbinskog postrojenja s regenerativnim zagrijavanjem vode”.
 20. ANTO JURIŠIĆ I MARIO DOLIBAŠIĆ, studenti III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za izvrstan seminarski rad iz predmeta Elektrotehnika pod nazivom: “Energija vjetra i vjetroelektrane”.
 21. MARIJANA METIĆ, studentica III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja Učiteljskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,93.
 22. MAGDALENA RADIĆ, studentica V. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog Učiteljskog studija Učiteljskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,91.
 23. VIKTORIJA KRIŽANOVIĆ, studentica II. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Likovna kultura, Umjetničke akademije u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,83.
 24. KATICA ŠUBARIĆ, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija kazališna umjetnost; smjer: Gluma i lutkarstvo Umjetničke akademije u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,80.
 25. IVANA ORŠOLIĆ, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Biologija; smjer: znanstveni za izvrstan seminarski rad iz predmeta Biokemija pod nazivom: “Uloga fosfatidilinozitol-4,5-bisfosfata u neurodegenerativnim bolestima”.
 26. IVANA PLAVŠIN, studentica I. godine sveučilišnog diplomskog studija Biologija; smjer: znanstveni za izvrstan seminarski rad iz predmeta Toksikologija pod nazivom: “Residual film method and modified residual film methods used to evaluate toxicity of three pesticides on Tribolium castaneum”.

U akademskoj godini 2012./2013. godini nagrađuju se studenti Odjela za fiziku:

 1. DANIJELA DODLEK, studentica I. godine sveučilišnog diplomskog studija Fizike za izvrstan seminarski rad iz predmeta Statistička obrada podataka pomoću računala pod nazivom:”Analiza predispozicija studenata za sudjelovanje u procesu eučenja”.
 2. ALEKSANDAR ŽIVKOVIĆ, student III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Fizike za izvrstan seminarski rad iz predmeta Osnove fizike 4 pod nazivom: “Neutronske brzine doze izmjerene u okolici linearnog akceleratora Siemens ONCOR 18 MV u Kliničkoj bolnici Osijek”.

U akademskoj godini 2012./2013. godini nagrađuju se studenti Odjela za kemiju:

 1. JELENA BUDIMČIĆ, studentica I. godine sveučilišnog diplomskog studija Kemije; smjer: nastavnički za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,95.
 2. MIJA MILIČEVIĆ, studentica III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Kemije za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,83.

U akademskoj godini 2012./2013. godini nagrañuju se studenti Odjela za matematiku:

 1. IVANA VUKSANOVIĆ I IVAN PAPIĆ, studenti II godine sveučilišnog diplomskog studija Matematika, smjer: Financijska i poslovna matematika, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Matematički modeli pod nazivom: “Neoklasični model ekonomskog rasta”.
 2. DAJANA RUDIĆ I DINO VUČEMILOVIĆ-ŠIMUNOVIĆ, studenti II godine sveučilišnog diplomskog studija Matematika, smjer: Financijska i poslovna matematika za izvrstan seminarski rad iz predmeta Matematički modeli pod nazivom:”Modeliranje prometa”.

U akademskoj godini 2012./2013. godini nagrañuju se studenti Odjela za kulturologiju:

 1. KRISTINA MALBAŠIĆ, studentica III godine sveučilišnog preddiplomskog interdisciplinarnog studija Kulturologija; smjer: Medijska kultura za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,86.
 2. IRENA JUKIĆ, studentica III godine sveučilišnog preddiplomskog interdisciplinarnog studija Kulturologija; smjer: Knjižničarstvo za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,78.
Uredio |2016-05-05T11:13:36+02:0015.03.2016.|Rektorova nagrada|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave