Dobitnici rektorove nagrade u akademskoj godini 2013./2014.

 1. MATEA MARIJANOVIĆ, IVANA SRB, VALENTINA TATAROVIĆ I MONIKA VASKO studentice I. godine sveučilišnog diplomskog studija Marketing Ekonomskog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Strategije ulaska na inozemno tržište pod nazivom:”Strategija ulaska tvrtke MIT d.o.o. („lega-lega“) na tržište Velike Britanije “.
 2. NIKOLA DRMIĆ I STJEPAN DUJMIĆ, studenti II. godine sveučilišnog diplomskog studija Financijski menadžment Ekonomskog fakulteta za izvrstan seminarski rad iz predmeta Revizija financijskih institucija pod nazivom:”Uloga državne revizije u kontroli postupaka i rezultata pretvorbe i privatizacije”.
 3. IVAN KALAFATIĆ, student I godine sveučilišnog diplomskog studija Računarstva; smjer: Procesno računarstvo Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Internet programiranje pod nazivom: “Internet stranica za grafički prikaz i statističku analizu prometnih nesreća u Republici Hrvatskoj”.
 4. MATEJA HRŽICA I MARKO PINJUH, studenti II. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Elektrotehnike Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Osnove električnih strojeva pod nazivom:”Vakuumski motor “Jedač plamena”.
 5. NIKOLINA REBRINA I IVANA BULJUBAŠIĆ, studentice II. godine sveučilišnog diplomskog studija Hrvatskog jezika i književnosti, Filozofskog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Hrvatska povijesna leksikologija pod nazivom: “Rječnik osječkog žargona”.
 6. ANDREA DELIĆ, SANJA GRIZELJ I TIHANA STIPIĆ studentice II. godine sveučilišnog diplomskog studija Psihologije Filozofskog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Primijenjena socijalna psihologija 2 pod nazivom: “Smanjenje roditeljske manipulacije djecom u postupku rastave braka”.
 7. ANAMARIJA BUTINA, studentica I. godine sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo; smjer: Hidrotehnika i ERVIN KOŽOMAN, student I. godine sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo; smjer: Nosive konstrukcije Građevinskog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Mostovi II pod nazivom: “Udar u stup mosta”.
 8. MARIJA KASALO, SANJA LUKIĆ I MARTINA PARADŽIKOVIĆ studentice I. godine sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo; smjer: Nosive konstrukcije Građevinskog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Mostovi II pod nazivom: “Viseći most”.
 9. ŽELJKO FILAJDIĆ, student II. godine sveučilišnog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Filozofija pod nazivom: “Moderna fizika: teorije koje su suoblikovale stupanj društvenog razvitka”.
 10. MARKO RAJIĆ, student IV. godine sveučilišnog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Klerički celibat pod nazivom: “Razvoj celibata u Zapadnoj crkvi”.
 11. MIROSLAVA JAKŠIĆ, studentica VI. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicina Medicinskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,96.
 12. NIKOLINA FARČIĆ, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva Medicinskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,64.
 13. IVANA POSAVAC, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Bilinogojstvo; smjer: Zaštita bilja Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 14. VLATKO GALIĆ, student II godine sveučilišnog diplomskog studija Bilinogostvo; smjer: Ishrana bilja i tloznanstvo Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz modula Mehanizmi i metode fitoregulacije pod nazivom: “Giberelini: od otkrića do danas”.
 15. TENA DUNDOVIĆ I MARTA PLEŠ– studentice III. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravnog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Upravno pravo pod nazivom “Europeizacija hrvatske javne uprave s posebnim osvrtom na teritorijalnu organizaciju Republike Hrvatske”.
 16. IVA VAJDA, studentica II. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravnog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Rimsko privatno pravo pod nazivom “Subjekti obveza u rimskom pravu”.
 17. DALIBOR KARAS, student II. godine sveučilišnog diplomskog studija Znanost o hrani i nutricionizam Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane pod nazivom: “Procjena rizika”.
 18. JELENA PANAK I TOMISLAV ROT, studenti II. godine sveučilišnog diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda pod nazivom: “Uklanjanje kofeina iz kave i proizvodnja instant kave”.
 19. IVAN KOCIĆ I IVICA KNEŽEVIĆ, studenti III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za izvrstan seminarski rad iz predmeta Mehanika II pod nazivom: “Analiza štapnog mehanizma s trokutnom pločom analitički i računalno pomoću programa SAM”.
 20. IVANA MILOŠ I TOMISLAV MARTIĆ, studenti III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za izvrstan seminarski rad iz predmeta Elementi konstrukcija II pod nazivom: “Proračun i oblikovanje tarne lamelne spojke”.
 21. MARIJA LONČARIĆ, studentica III godine sveučilišnog preddiplomskog studija Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja Učiteljskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,893.
 22. TOMISLAV MAGDIĆ, student V godine integriranog preddiplomskog i diplomskog učiteljskog studija Učiteljskog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Metodika hrvatskog jezika 2 pod nazivom: “Računalni program animirana slova”.
 23. FILIP HOZJAK, student III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Pjevanje, Umjetničke akademije u Osijeku za izvrsne uspjehe na umjetničkom području (glavna uloga Rinuccia u premijeri Opere Gianni Schicchi, InterVox-Osijek, prvo mjesto na Međunarodnim pjevačkim natjecanjima; Lazar Jovanović u Beogradu i Lav Mirski u Osijeku)
 24. ANA UZELAC, studentica I. godine sveučilišnog diplomskog studija Likovne kulture Umjetničke akademije u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,62.

U akademskoj godini 2013./2014. godini nagrađuju se studenti Odjela za biologiju:

 1. MATEJ ŠAG, student II godine sveučilišnog diplomskog studija Biologija; smjer: znanstveni za izvrstan seminarski rad iz predmeta Ekologija pod nazivom: “Utjecaj fizikalno-kemijskih čimbenika na sastav planktonskih zajednica Sakadaškog jezera (Park prirode Kopački rit, Hrvatska)”.
 2. MARCELA KONJEVOD, studentica III godine sveučilišnog preddiplomskog studija Biologija za izvrstan stručni rad iz predmeta Zoogeografija pod nazivom: “Održivost areala”.

U akademskoj godini 2013./2014. godini nagrađuju se studenti Odjela za fiziku:

 1. ANTON ALADENIĆ, student III godine sveučilišnog preddiplomskog studija Fizike za izvrstan seminarski rad iz predmeta Sustavi e-učenja pod nazivom:”Objekti e-učenja “.
 2. ALEKSANDAR ŽIVKOVIĆ, student I. godine sveučilišnog diplomskog studija Fizike za izvrstan seminarski rad iz predmeta Odabrana poglavlja fizike pod nazivom: “Svemirska tamna tvar i tamna energija”.

U akademskoj godini 2013./2014. godini nagrađuju se studenti Odjela za kemiju:

 1. MIJA MILIČEVIĆ I DANIJELA BAJIĆ, studentice III godine sveučilišnog preddiplomskog studija Odjela za kemiju za izvrstan seminarski rad iz predmeta Materijali 21. stoljeća:tehnologija i okoliš pod nazivom: “Pametni materijali “.
 2. DORA HARANGOZO, studentica II godine sveučilišnog preddiplomskog studija Kemije za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,83.

U akademskoj godini 2013./2014. godini nagrađuju se studenti Odjela za matematiku:

 1. MATEA UGRICA, studentica I godine sveučilišnog diplomskog studija Matematika, smjer: Matematika i računarstvo, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Numerička linearna algebra pod nazivom: “QR dekompozicija koristeći Givensove rotacije”.
 2. ZRINKA BERTIĆ, studentica II godine sveučilišnog diplomskog studija Matematika, smjer: Matematika i računarstvo za izvrstan seminarski rad iz predmeta Kriptografija pod nazivom:”Generiranje prostih brojeva”.

U akademskoj godini 2013./2014. godini nagrađuju se studenti Odjela za kulturologiju:

 1. TOMISLAV LEVAK, student II godine diplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog studija Kulturologija; smjer: Kulturalni menadžment i smjer Medijska kultura za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 2. ANDREJA ČIČAK, studentica II godine diplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog studija Kulturologija; smjer: Medijska kultura za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.

Rektorova nagrada sastoji se od novčane nagrade u iznosu od 1.000,00 kuna i priznanja. U slučaju da je nagrađeni rad djelo više studenata, novčani iznos nagrade dijeli se na jednake dijelove. Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uručit će nagrade imenovanim studentima 28. svibnja 2014. godine prigodom proslave Dana Sveučilišta.

Uredio |2016-05-05T11:13:28+02:0015.03.2016.|Rektorova nagrada|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave