Dobitnici rektorove nagrade u akademskoj godini 2014./2015.

 1. FILIP HOJSAK I MARIO RAIČ, studenti I. godine diplomskog sveučilišnog studija Financijski menadžment Ekonomskog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Kompenzacijski menadžment pod nazivom:”Uloga nagrañivanja zaposlenika javnog sektora sa stajališta učinkovitosti rada”.
 2. MARTINA BARIŠIĆ-JAMAN I IVANA BIJELIĆ, studentice II. godine diplomskog sveučilišnog studija Poslovna informatika Ekonomskog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Sustavi poslovne inteligencije pod nazivom:”Neuronske mreže za prepoznavanje rukom pisanih brojki”.
 3. DENIS VIDA, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Računalni sustavi stvarnog vremena pod nazivom:”Programsko rješenje sustava za pregledavanje i potvrñivanje snimaka meteora”.
 4. IVAN ALMAŠI, FILIP BAJIĆ, SRĐAN LAZIĆ, DARIO POVIĆ, studenti II. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Internet objekata pod nazivom: “Sustav za prikupljanje i prikazivanje podataka”.
 5. VALENTINA PROTIĆ, studentica V. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,96.
 6. MARTINA KIŠ, studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,89.
 7. HANA MARČETIĆ, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog jednopredmetnog studija Informatologije, Filozofskog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Informacijsko društvo pod nazivom:”Religija u postmodernom informacijskom društvu”.
 8. MIA FILIPOV, studentica I. godine preddiplomskog sveučilišnog dvopredmetnog studija Hrvatskog jezika i književnosti i pedagogije Filozofskog fakulteta u Osijeku za izvrstan interaktivni i intermedijalni seminarski rad iz predmeta Slavenska pisma pod nazivom:”Pisma sljubljena u potenciji”.
 9. NIKOL KUČERA, studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Grañevinarstvo; smjer: Opći Grañevinskog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Betonske konstrukcije I pod nazivom:”Dodatni rad iz kolegija Betonske konstrukcije I “.
 10. FILIP ANIĆ, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Grañevinarstvo; smjer: Nosive konstrukcije Grañevinskog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Analiza naprezanja i nosivosti konstrukcija pod nazivom:”Analiza stanja naprezanja tankostijenog “L” profila opterećenog u i izvan centraposmika”.
 11. ŽELJKO FILAJDIĆ, student IV. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,93.
 12. IVAN KUNČEVIĆ, student III. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta, za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,98.
 13. JAKOV MILIĆ, student VI. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina Medicinskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 14. ANA TAKAČ, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva Medicinskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,80.
 15. MARTINA ŽIVKOVIĆ, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Bilinogojstvo, Zaštita bilja Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 16. TONI KUJUNDŽIĆ, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Povrćarstvo i cvjećarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 17. MLADEN ČAR I BENJAMIN ERAPČIĆ, studenti III. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravnog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Kazneno pravo pod nazivom:”Sustav kazni u hrvatskom kaznenom pravu”.
 18. NEVEN GRIGIĆ, student III. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravnog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Obiteljsko pravo pod nazivom:”Europsko obiteljsko pravo – nedostižan mit ili bliska budućnost”.
 19. TENA TARNAI, studentica I. godine diplomskog sveučilišnog studija Znanost o hrani i nutricionizam Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Instrumentalne metode I. pod nazivom:”Primjena tekućinske kromatografije u odreñivanju likopena”.
 20. ZVONIMIR KATALINIĆ, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Procesno inženjerstvo Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Industrijska tehnologija pod nazivom:”Biološka predobrada lignoceluloznog materijala gljivama bijelog truljenja”.
 21. NIKOLINA BABIĆ I MANUEL ZVICER, studenti III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za izvrstan seminarski rad iz predmeta Materijali II i Toplinska obrada pod nazivom:”Utjecaj boriranja na metalografska i mehanička svojstva maraging čelika”.
 22. LUKA PLIVELIĆ I ANA-MARIJA BODLOVIĆ, studenti III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za izvrstan seminarski rad iz predmeta Programiranje CNC strojeva i robota i Kvantitativne metode pod nazivom: “Oblikovanje programske i sklopovske podrške za edukacijsku CNC glodalicu i primjer izbora polaznog materijala”.
 23. SARA MOSER, studentica I. godine diplomskog sveučilišnog studija Kazališna umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,60.
 24. MATKO BREKALO, student III. godine studija preddiplomskog sveučilišnog Glazbena pedagogija Umjetničke akademije u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,85.

U akademskoj godini 2014./2015. godini nagrañuju se studenti Odjela za biologiju:

 1. VIKTORIJA ERGOVIĆ I MIRAN KOH, studenti II. godine diplomskog sveučilišnog studija Biologija; smjer: znanstveni za izvrstan seminarski rad iz predmeta Znanstvenoistraživačka praksa pod nazivom:”Uloga ličinki trzalaca (Chironomidae Diptera) u ishrani ihtiofaune Kopačkog jezera (Park prirode Kopački rit, Hrvatska”.
 2. JELENA HODAK, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Biologija; smjer: nastavnički i ANA VUKOVIĆ, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Biologija; smjer: znanstveni za izvrstan seminarski rad iz predmeta Ljekovito bilje pod nazivom: “Ljekovita svojstva lavande”.

U akademskoj godini 2014./2015. godini nagrañuju se studenti Odjela za fiziku:

 1. IRENA LUKANOVIĆ, studentica II. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Fizike za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,91.
 2. JELENA STRIŠKOVIĆ, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Fizike i informatike za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,93.

U akademskoj godini 2014./2015. godini nagrañuju se studenti Odjela za kemiju:

 1. GABRIJEL GLOTZ, student I. godine diplomskog sveučilišnog studija Odjela za kemiju za izvrstan seminarski rad iz predmeta Kemijski senzori i biosenzori pod nazivom: “Luminescentni nanosenzor za odreñivanje O2 i pH”.
 2. JELENA BRDARIĆ, NIKOLINA FILIPOVIĆ I TOMISLAV PERKOVIĆ, studenti I. godine diplomskog sveučilišnog studija Odjela za kemiju za izvrstan seminarski rad iz predmeta Suvremene metode u kemiji pod nazivom: “Infracrvena i Ramanova spektroskopija”.

U akademskoj godini 2014./2015. godini nagrañuju se studenti Odjela za matematiku:

 1. IVANA BACELJ, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Matematika, smjer: Financijska matematika i statistika, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Multivarijantna analiza pod nazivom: “Generalizirani inverz”.
 2. TONI MILAS, student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Nejednakosti pod nazivom:”Čebiševljeva i Grüsova nejednakost s primjenama”.

U akademskoj godini 2014./2015. godini nagrañuju se studenti Odjela za kulturologiju:

 1. MARIJA ZAVRŠKI, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog studija Kulturologija; smjer Kulturalni menadžment za izvrstan seminarski rad iz predmeta Nacija, kultura i identitet pod nazivom:”Meandriranje jugoslavenskim književnim bastardom. Ženski tekst izmeñu memorije i egzila”.
 2. KATARINA BENKOVIĆ, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog studija Kulturologija; smjer: Medijska kultura za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,90.
Uredio |2016-05-05T11:13:19+02:0015.03.2016.|Rektorova nagrada|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave