Dobitnici rektorove nagrade u akademskoj godini 2015./2016.

 1. BILJANA BROCIĆ, VALENTINA KEŠERIN I MATEJA RAJNER, studentice II. godine diplomskog sveučilišnog studija  Financijski menadžment Ekonomskog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Financijsko posredništvo pod nazivom:“Leasing društva kao financijski posrednici u Republici Hrvatskoj”.
 2. VJEKOSLAV LEKO, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Menadžment Ekonomskog fakulteta, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Liderstvo pod nazivom:“Analiza povezanosti ljudskog kapitala i gospodarskog razvoja zemlje”.
 3. ROBERT KOVAČ I STANKO JEFTIMIR, studenti III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Osnove energetske elektronike pod nazivom:”Autonomni naponski neupravljivi izmjenjivač 12/230 V, 50 Hz“.
 4. FILIP NOVOSELNIK, student I. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo, Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad izrađen u suradnji  s Medicinskim fakultetom u koautorstvu sa Filipom Dorićem, studentom III. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine iz predmeta Matematička obrada slike i računalni vid pod nazivom:”Detekcija crvenih krvnih stanica Houghovom transformacijom“.
 5. ANKICA JUROŠ, studentica V. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,85.
 6. MATEJA BLAŽEVIĆ, studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,82.
 7. IVANA BORIĆ, MONIKA GRBAVICA, NIKOLINA MIŠKULIN I ENA PAVIĆ, studentice 2. godine jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Psihologije, Filozofskog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Psihologija upravljanja ljudskim resursima pod nazivom:”Analiza stanja upravljanja ljudskim resursima”.
 8. MARTA MATIJEVIĆ, DOMAGOJ POTLIMBRZOVIĆ I MATEJA ZUZJAK studenti II. godine jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija Informatologije Filozofskog fakulteta u Osijeku za izvrstan stručni rad iz predmeta Pilot projekt pod nazivom:“Dorada postojeće i izrada nove aplikacije za djecu s posebnim potrebama u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Ivan Štark”.
 9. BARBARA KREŠO,NIKOL KUČERA I MARTA TOMAZ studentice I. godine diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo; smjer: Nosive konstrukcije Građevinskog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Mostovi II pod nazivom:“Aeorodinamika mosta”.
 10. STJEPAN DUBRAVAC, DENIS FILIPOVIĆ I HELENA-ENA HABIJANIĆ studenti I. godine diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo; smjer: Nosive konstrukcije Građevinskog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Mostovi II pod nazivom:“Idejno rješenje ovješenog cestovnog mosta”.
 11. DINKO KLEM, student III. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, za izvrstan seminarski rad  u okviru seminara Teologija Josepha Ratzingera pod nazivom: “Kristova žrtva na križu – zadovoljština za grijeh svijeta. Interpretacija nekih vidova teologije križa Josepha Ratzingera”.
 12. LEONNEL RADINSKI, student II. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Katoličkog bogoslovnog fakulteta za izvrstan seminarski rad u okviru seminara Izabrana pitanja ruske religiozne filozofije pod nazivom:“Osvrt na “kušnje svijeta” kroz filozofiju Vladimira Solovjeva”.
 13. IVANA BOŽIĆ, studentica 6. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina Medicinskog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,92.
 14. FILIP DORIĆ, student III. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicine Medicinskog fakulteta za izvrstan seminarski rad izrađen u suradnji s Elektrotehničkim fakultetom u koautorstvu sa Filipom Novoselnikom studentom I. godine diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo, Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku iz predmeta Matematička obrada slike i računalni vid pod nazivom:”Detekcija crvenih krvnih stanica Houghovom transformacijom“.
 15. MONIKA JAKOBOVIĆ, studentica 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Bilinogojstvo, Zaštita bilja Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 16. IVANA PLAVŠIN, studentica 2. godine diplomskog sveučilišnog studija godine diplomskog studija Ekološka poljoprivreda Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,92.
 17. SILVIO GROBENSKI I EUGEN JAKOPOVIĆ, studenti III. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravnog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Upravno pravo pod nazivom:Nadzor državne granice“.
 18. LUCIJA MATIĆ, studentica II. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravnog fakulteta u Osijeku, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Rimsko pravo pod nazivom:“Zaštita i ograničenja vlasništva”.
 19. IVANA POCRNJIĆ, studentica I. godine diplomskog sveučilišnog studija Znanost o hrani i nutricionizam Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski rad iz predmeta Instrumentalne metode I. pod nazivom:”Promjena tekućinske kromatografije u određivanju fenolnih kiselina”.
 20. BRUNO DVORSKI, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Procesno inženjerstvo Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku za izvrstan seminarski  rad iz predmeta Industrijska ekologija pod nazivom:”Gorive ćelije”.
 21. IVAN RAGUŽ, student II. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 22. IVAN KOCIĆ, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 23. MIA ŠTARK, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Likovne kulture Umjetničke akademije u Osijeku za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 5,00.
 24. NIKŠA ELDAN, student II. godine studija diplomskog sveučilišnog  studija Kazališna umjetnost; smjer: Gluma i lutkarstvo Umjetničke akademije u Osijeku za izvrstan lutkarsko istraživački seminarski projekt “Duga”.

U akademskoj godini 2015./2016. godini nagrađuju se studenti Odjela za biologiju:

 1. KATARINA KAJAN, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Biologija; smjer: znanstveni za izvrstan seminarski rad iz predmeta Imunologija pod nazivom:“Nasljedna i stečena imunodeficijencija”.
 2. MARINKO TOMIĆ I MARTIN BULJUBAŠIĆ, studenti II. godine diplomskog sveučilišnog studija Biologija; smjer: nastavnički i za izvrstan seminarski rad iz predmeta Osnove hortikulture pod nazivom: “Francuski stil vrtne arhitekture: Perivoj kralja Petra Krešimira IV”.

U akademskoj godini 2015./2016. godini nagrađuju se studenti Odjela za fiziku:

 1. IRENA LUKANOVIĆ, studentica 3. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Fizike za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,97.
 2. MATEO TOPALOVIĆ, student 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Fizike za postignut uspjeh na studiju, prosjek ocjena 4,88.

U akademskoj godini 2015./2016. godini nagrađuju se studenti Odjela za kemiju:

 1. IVANA NOVAK, studentica I. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Kemije Odjela za kemiju za izvrstan seminarski rad iz predmetaToksikologija i kemija okoliša: “Utjecaj radioaktivnosti na čovjeka i okoliš”.
 2. MARIJA ŠKOBIĆ, TATJANA ŠAFARIK I VEDRANA JURKOVIĆ studentice III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Kemije Odjela za kemiju za izvrstan seminarski rad iz predmeta Fizikalna kemija: “Laseri”.

U akademskoj godini 2015./2016. godini nagrađuju se studenti Odjela za matematiku:

 1. UNA RADOJIČIĆ, studentica I. godine diplomskog sveučilišnog studija Matematika, smjer: Financijska matematika i statistika, za izvrstan seminarski rad iz predmeta Obične diferencijalne jednadžbe pod nazivom: “Varijacijski račun i primjene”.
 2. MIROSLAV JANKOVIĆ I FILIP PARDŽIK, studenti II. godine diplomskog sveučilišnog studija Matematika, smjer: Financijska matematika i statistika za izvrstan seminarski rad iz predmeta Stručna praksa pod nazivom:“Woodov i KilkBot laktacijski model “.

U akademskoj godini 2015./2016. godini nagrađuju se studenti Odjela za kulturologiju

 1. JOSIP DUKOVAC I ARIANA VEOČIĆ, studenti III. godine preddiplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog studija Kulturologija; smjer Kulturalni menadžment za izvrstan seminarski rad iz predmeta Urbani menadžment pod nazivom:“Utjecaj mega-projekta Europske prijestolnice kulture na razvoj urbanih sredina i kulturalnog menadžmenta”.
 2. SILVIJA LAZANIN I MARTINA JURKOVIĆ, studentice III. godine preddiplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog studija Kulturologija; smjer: Kulturalni menadžment za izvrstan seminarski rad iz predmeta Metodologija istraživanja u kulturi pod nazivom:“Zašto slušamo turbofolk? Istraživanje kulturoloških odrednica slušanja popularne glazbe”.
Uredio |2016-05-05T11:13:11+02:0002.05.2016.|Rektorova nagrada|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave