Dobitnici Sveučilišnih studentskih stipendija i potpora u akademskoj 2014./2015. godini

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 5. sjednici u akademskoj 2014/2015. godini održanoj 31. ožujka 2015. godine donio je Odluku o dodjeli studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2014/2015. godinu redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Odluka Senata o dodjeli studentskih stipendija

Rang liste:
A1 – Stipendije studentima viših godina studija
A2 – Stipendije studentima I. godina preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija
A3 – Stipendije studentima I. godina diplomskih studija

C1 – Stipendije studentima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja
C2 – Stipendije studentima s invaliditetom
C3 – Stipendije studentima koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama

Studenti koji su ostvarili pravo na sveučilišnu stipendiju trebaju dostaviti podatke o žiro računu, uz presliku kartice žiro računa na koji je potrebno izvršiti isplatu, osobno (Rektorat, I. kat, soba br. 14 ili 15) ili poštom na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, 31 000 Osijek, do najkasnije 8. travnja 2015. godine.

Obrazac možete preuzeti na slijedećem linku: PODACI O ŽIRO RAČUNU

Studenti koji su ostvarili pravo na sveučilišnu stipendiju, a ujedno su ostvarili pravo i na državnu ili drugu stipendiju te ju žele primati, trebaju dostaviti Izjavu o odricanju od sveučilišne stipendije osobno (Rektorat, I. kat, soba br. 14 ili 15) ili poštom na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, 31 000 Osijek, do najkasnije 8. travnja 2015. godine.

Izjavu možete preuzeti na sljedećem liku: IZJAVA O ODRICANJU

Uredio |2016-05-05T11:12:38+02:0001.04.2015.|Sveučilišne stipendije|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave