ERASMUS+ ODLAZNI STUDENTI

OBVEZE STUDENTA NAKON ODRAĐENE ERASMUS+ MOBILNOSTI

 

Nakon svake odrađene mobilnosti, potrebno je osobno dostaviti završno izvješće Službi za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju te se javiti referadi fakulteta kako bi se mobilnost priznala, odnosno upisala u Dopunsku ispravu o studiju.

Vrijeme konzultacija je od ponedjeljka do srijede od 10:00 do 13:00 sati.

 

U slučaju skraćivanja trajanja mobilnosti (neovisno o vrsti mobilnosti) dužem od 5 dana, umanjit će se iznos financijske potpore sukladno broju skraćenih dana. Za utvrđivanje konačnog trajanja mobilnosti uzima se original dokument Statement of Host Institution i gledaju se datumi koji su upisani na njemu. Dugoročne mobilnosti moraju trajati minimalno dva mjeseca, ako se mobilnost skrati i cjelokupno trajanje bude manje od dva mjeseca, student je dužan vratiti sva uplaćena sredstva.

 

A) Mobilnost u svrhu studijskog boravka – POTREBNO JE DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
1. STATEMENT OF HOST INSTITUTION – u Službu je potrebno donijeti original dokument (potpisan rukom i pečatiran), ne skeniran. U slučaju da se na stranom sveučilištu dokumenti potpisuju elektronički, potrebno je dostaviti dokaz o tome (mail u većini slučajeva).
2. TRANSCRIPT OF RECORDS – u Službu je potrebno donijeti original dokument (ako prijepis ocjena nije gotov prije vašeg odlaska, može naknadno biti poslan poštom na adresu Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek), dok se kopija nosi u referadu fakulteta zbog pokretanja postupka o priznavanju ECTS bodova stečenih na mobilnosti i upisivanja u Dopunsku ispravu o studiju.
3. RAČUNE OD PUTA I SMJEŠTAJA.
4. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – potpisan original dokument, ne skeniran ili uslikan.
5. LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES – potrebno je dostaviti konačnu verziju dokumenta nakon mobilnosti samo ako ste ga tijekom mobilnosti mijenjali, odnosno ako je popunjavan dio During the mobility.
6. ANKETU koja će nakon mobilnosti biti dostavljena na mail (potrebno ju je samo popuniti, nije potrebno printati i donositi).
7. DRUGU PROCJENU ZNANJA JEZIKA (potrebno ju je samo popuniti, nije potrebno printati i donositi).

Preostali dio novčanih sredstava uplaćuje se nakon što student dostavi sve tražene dokumente, sukladno razdoblju trajanja mobilnosti.
Kopije dokumenata STATEMENT OF HOST INSTITUTION i TRANSCRIPT OF RECORDS potrebno je odnijeti u referadu fakulteta kako bi se pokrenuo postupak priznavanja ECTS bodova stečenih na mobilnosti.

 

B) Mobilnost u svrhu stručne prakse – POTREBNO JE DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
1. STATEMENT OF HOST INSTITUTION – u Službu je potrebno donijeti original dokument (potpisan rukom i pečatiran), ne skeniran. U slučaju da se na stranom sveučilištu/inozemnoj instituciji dokumenti potpisuju elektronički, potrebno nam je dostaviti dokaz/potvrdu o tome (mail u većini slučajeva). U slučaju da inozemna institucija nema pečat, potrebno je dostaviti potvrdu iz sudskog registra o postojanju, odnosno poslovanju institucije.
2. AFTER THE MOBILITY – u Službu je potrebno donijeti original (potpisan rukom i pečatiran) dokument, popunjen na računalu, dok kopiju dokumenta treba odnijeti u referadu fakulteta kako bi se stručna praksa priznala i unijela u Dopunsku ispravu o studiju.
3. RAČUNE OD PUTA I SMJEŠTAJA.
4. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – potpisan original dokument, ne skeniran ili uslikan.
5. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS – potrebno je dostaviti konačnu verziju dokumenta nakon mobilnosti samo ako ste ga tijekom mobilnosti mijenjali, odnosno ako je popunjavan dio During the mobility.
6. ANKETU koja će nakon mobilnosti biti dostavljena na mail (potrebno ju je samo popuniti, nije potrebno printati i donositi).
7. ORIGINAL POLICE OSIGURANJA OD OZLJEDA I OD ODGOVORNOSTI.
8. DRUGU PROCJENU ZNANJA JEZIKA (potrebno ju je samo popuniti, nije potrebno printati i donositi).

Preostali dio novčanih sredstava uplaćuje se nakon što student dostavi sve tražene dokumente, sukladno razdoblju trajanja mobilnosti.
Kopije dokumenata STATEMENT OF HOST INSTITUTION i AFTER THE MOBILITY potrebno je odnijeti u referadu fakulteta kako bi se stručna praksa priznala i unijela u Dopunsku ispravu o studiju.

 

PREUZIMANJE DOKUMENATA – OBRATITI PAŽNJU NA BROJ PROJEKTA I AKADEMSKU GODINU!
Prilikom preuzimanja dokumenata, potrebno je obratiti pažnju na projekt unutar kojeg je mobilnost financirana (projekt može biti 19./20., 20./21….). Broj projekta nalazi se u naslovu Ugovora za financiranje, a akademska godina u tekstu na prvoj stranici gdje se nalaze i osobni podaci studenta. Ako je student financiran iz projekta 19./20., onda preuzima dokumente (statement i financijsko izvješće) za projekt 19./20., nikako za ostale.

 

 

Program Erasmus+ 2021. – 2027.

– Projekt 22./23. – 2022-1-HR01-KA131-HED-000055967

Statement of Host Institution (za ak. godinu 22./23.) za DUGOROČNE mobilnosti

Statement of Host Institution (za ak. godinu 22./23.) za KRATKOROČNE mobilnosti

After the Mobility

Obrazac za financijsko izvješće

 

– Projekt 21./22. – 2021-1-HR01-KA131-HED-000004299

Statement of Host Institution (za ak. godinu 21./22.) za DUGOROČNE mobilnosti

Statement of Host Institution (za ak. godinu 22./23.) za KRATKOROČNE mobilnosti

Statement of Host Institution (za ak. godinu 22./23.) za DUGOROČNE MOBILNOSTI

After the Mobility (*ovaj je dokument isti za svaki projekt, potrebno je samo u gornjem desnom kutu, ispod imena i prezimena, pravilno upisati akademsku godinu u kojoj se odvija mobilnost)

Obrazac za financijsko izvješće

 

 

Program Erasmus+ 2014. – 2020.

– Projekt 20./21.
After the Mobility (*ovaj je dokument isti za svaki projekt, potrebno je samo u gornjem desnom kutu, ispod imena i prezimena, pravilno upisati akademsku godinu u kojoj se odvija mobilnost)

Statement of Host Institution (za ak. godinu 21./22.)

Statement of Host Institution (za ak. godinu 22./23.)
Obrazac za financijsko izvješće

sufinancira-europska-unija-mala

Uredio |2022-12-14T10:24:40+01:0010.02.2021.|Nekategorizirano|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave