Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek- Natječaj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje

 

NATJEČAJ

 1. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenicu u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane radiokomunikacije u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punim radnim vremenom
 2. za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se  pod jednakim uvjetima,  mogu javiti osobe oba spola.

Svi pristupnici moraju ispunjavati opće uvijete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.)

Pristupnici natječaja pod točkom 1. moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.–Odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.–Odluka USRH) i uvjete utvrđene člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici natječaja pod točkom 2. moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.–Odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.–Odluka USRH) i uvjete utvrđene člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pravilnik je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta elektrotehnike, računarstva  i informacijskih tehnologija Osijek https://www.etfos.hr/.

Pristupnici natječaja pod točkom 1. uz prijavu (Obrazac br. 2) na natječaj trebaju priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
 3. presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti/umjetnosti
 4. presliku potvrde o položenom specijalističkom ispitu (za struke koje je Zakonom određena specijalizacija)
 1. izvod iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
 2. presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje/umjetničku komponentu umjetničko-nastavnog zvanja (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku)
 3. popis radova i radove
 4. dokaz o indeksiranosti i citiranosti objavljenih radova
 5. izvješće o nastavnoj i stručnoj djelatnosti
 6. dokaz o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora
 7. pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja kvalitete nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete

 

Pristupnici natječaja pod točkom 2. uz prijavu (Obrazac br. 4) na natječaj trebaju priložiti:

 1. životopis
 2. presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
 3. prijepis ocjena, odnosno dopunska isprava o studiju
 4. potvrdu o upisanom poslijediplomskom sveučilišnom studiju (ako je pristupnik upisan na poslijediplomski sveučilišni studij).

 

Obrasci za prijavu na natječaj nalaze se na mrežnim stranicama  Fakulteta elektrotehnike, računarstva  i informacijskih tehnologija Osijek https://www.etfos.hr/.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva  i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2b, 31000 Osijek, s naznakom: „Za natječaj“.

Uredio |2016-07-06T08:59:36+02:0029.06.2016.|Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave