FILOZOFSKI FAKULTET RASPISUJE NATJEČAJ za izbor

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET

RASPISUJE NATJEČAJ

za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane kroatistika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologije, znanstvene grane socijalna psihologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane teorija i povijest književnosti, za englesku književnost, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane teorija i povijest književnosti, za mađarsku književnost, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 5. dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane kroatistika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 6. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane teorija i povijest književnosti, za njemačku književnost, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 7. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane lingvistika-ugrofinistika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 8. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologije, znanstvene grane psihologija rada, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 9. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane informacijski sustavi i informatologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 10. jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane kroatistika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 11. jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane knjižničarstvo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta
 12. dva zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane germanistika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

Uvjeti:

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14.) dužni ispunjavati i uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14– OUSRH,  i 60/15 – OUSRH) i Pravilniku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanje i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, a pristupnici pod točkama 1. do 9. i uvjete prema Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06.).

Pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu (Obrazac broj 2 za izbor u znanstveno-nastavna zvanja ili Obrazac broj 5 za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda ili Obrazac broj 4 za izbor u suradničko zvanje asistenta) objavljenom na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica za Pravilnik i obrasce: O nama / Dokumenti / Uvjeti napredovanja nastavnika / Pravilnici).

Pristupnici za izbor u suradničko zvanje asistenta obvezno moraju priložiti potvrdu Fakulteta da su bili među 10% najboljih studenata.

Za pristupnike natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1).

Pored dokumentacije utvrđene u navedenim obrascima pristupnici su obvezni priložiti i preslike dokaza o državljanstvu RH ili druge države i rodnog lista.

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Na Natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET

31000 Osijek

Lorenza Jägera 9

S naznakom “za natječaj – navesti za što se prijavljujete

 

Uredio |2016-07-22T11:51:38+02:0020.07.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave