FILOZOFSKI FAKULTET RASPISUJE NATJEČAJ

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
FILOZOFSKI FAKULTET
RASPISUJE NATJEČAJ
za izbor

1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane knjižničarstvo
2. suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane ugrofinistika
3. suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijesti, znanstvene grane hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest.

Uvjeti:
Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14. i 60/15.) i Pravilniku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanje i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, a pristupnici pod točkom 1. i uvjete prema Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06.).
Pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu (Obrazac broj 2 za izbor u znanstveno-nastavna zvanja ili Obrazac broj 7 za izbor u naslovna zvanja) objavljenom na mrežnim stranicama Fakulteta (poveznica za Pravilnik i obrasce: O nama / Dokumenti / Uvjeti napredovanja nastavnika / Pravilnici).
Pristupnici za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta obvezno moraju priložiti potvrdu Fakulteta da su bili među 10% najboljih studenata.
Za pristupnike natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1).
Pored dokumentacije utvrđene u navedenim obrascima pristupnici su obvezni priložiti i preslike domovnice i rodnog lista.
Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Na Natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
FILOZOFSKI FAKULTET
31000 Osijek
Lorenza Jägera 9
S naznakom “za natječaj – navesti za što se prijavljujete”

Uredio |2016-06-02T20:41:38+02:0002.06.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave