Građevinski fakultet Osijek – natječaj – 05.12.2017.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet Osijek

raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i prijem

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i radno
mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnog vremena,
b) jednog stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za rad na projektu: „Istraživanje interakcije tla i geosintetika“ voditelja projekta doc.dr.sc. Krunoslava Minažeka, dipl.ing.građ., u radnom odnosu na određeno vrijeme od 6 mjeseci s punim radnim vremenom,
c) jednog zaposlenika na radnom mjestu III. vrste –ostala radna mjesta III. vrste (domar-portir) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Svi pristupnici na natječaj pod točkom a), pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN br.:93/14), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br.:123/03, 198/03, 105/04, 2/07-Odluka USRH, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15-Odluka USRH).

Pristupnici natječaju za izbor i na radno mjesto pod točkom a) moraju ispunjavati i uvjete utvrđene člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, (u daljnjem tekstu Pravilnik).

Pravilnik je objavljen na mrežnim stranicama Građevinskog fakulteta Osijek www.gfos.unios.hr

Uz prijavu, pristupnici natječaju pod točkom a) obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2., Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, i to:

(1) Životopis
(2) Preslika diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
(3) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
(4) Preslika potvrde o položenom specijalističkom ispitu (za struke koje je Zakonom određena specijalizacija)
(5) Izvod iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja
(6) Preslika Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku)
(7) Popis radova i radovi
(8) Dokaz o indeksiranosti i citiranosti objavljenih radova

Svi pristupnici natječaju pod točkom b), pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, obvezni su ispunjavati i sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij građevinarstva,
– radno iskustvo od najmanje 6 mjeseci, a posebno na poslovima u primjeni geosintetika u geotehničkim konstrukcijama.

Uz prijavu na natječaj, pristupnici natječaju pod točkom b) su obvezni priložiti:

– dokaz o državljanstvu,
– životopis
– presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju građevinarstva
– dokaz o radnom iskustvu u struci

Svi pristupnici natječaju pod točkom c), pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, obvezni su ispunjavati i sljedeće uvjete:

– srednja stručna sprema tehničkog smjera
– radno iskustvo od 1 godine na poslovima domara/portira ili sličnim poslovima

Uz prijavu na natječaj, pristupnici natječaju pod točkom c) su obvezni priložiti:

– dokaz o državljanstvu,
– životopis
– presliku svjedodžbe o srednjoj stručnoj spremi tehničkog smjera
– dokaz o radnom iskustvu u struci

S pristupnicima natječaju pod točkom c) obavit će se provjera znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova i zadaća radnog mjesta III. vrste.

Prijavi na natječaj pod točkom a) obvezno se prilaže dokumentacija u dva primjerka (od kojih je jedan original), osim radova i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu. Obrazac za prijavu na natječaj nalazi se na mrežnim stranicama Građevinskog fakulteta Osijek www.gfos. unios.hr

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave pristupnika na natječaj s dokumentacijom pod a) i b) podnose se u roku 30 dana od dana objave natječaja, a prijave pristupnika na natječaj s dokumentacijom pod c) podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek, Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, s naznakom „prijava na natječaj pod točkom…“.

Uredio |2017-12-05T14:48:32+01:0005.12.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave