Sveučilišni časopisi2017-09-12T10:35:30+02:00
NA STRANICI SE PRIKAZUJE 3 OD UKUPNO 24 ČASOPISA.

Anafora, časopis za znanost o književnosti

Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet
Urednik: Ružica Pšihistal
ISSN (Print): 1849-2339
ISSN (Online):
Prijašnja izdanja
VIŠE INFORMACIJA

Anafora, časopis za znanost o književnosti
Izdavač (Sveučilišna sastavnica): Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Kratki opis (Ciljevi i opseg): Anafora je znanstveni časopis Filozofskoga fakulteta u Osijeku u kojemu se objavljuju znanstveni i stručni radovi s područja znanosti o književnosti i srodnih područja humanističkih i društvenih disciplina. Znanstveni radovi podliježu redovitom recenzentskom postupku i kategorizaciji.

Svrha je časopisa kvalitetnim znanstvenim prinosima doprinijeti razvoju znanosti o književnosti uz promicanje interdisciplinarnoga proučavanja književnih i književnosti srodnih tema. Cilj je časopisa promišljenom uredničkom koncepcijom okupiti domaće i inozemne znanstvenike u zajedničkome nastojanju širenja i razmjene znanja kojima se propituje suvremeni položaj znanosti o književnosti u susjedstvu srodnih znanstvenih disciplina. Namijenjen je znanstvenicima, studentima, kao i široj akademskoj, kulturnoj i društvenoj zajednici.

Izvor financiranja: Filozofski fakultet, Osijek
Naknada za objavu: nema
Godina prvog izdanja (ili prethodnika): 2014
Učestalost izlaženja (godišnje): 2
Jezik: hrvatski, engleski, poljski i mađarski
Impact Factor:
Vidljivost i citiranost:

Contemporary Legal and Economic Issues

Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet u Osijeku
Urednik: Ivana Barković Bojanić, Mira Lulić
ISSN (Print): 1847-6171
ISSN (Online):
Prijašnja izdanja
VIŠE INFORMACIJA

Contemporary Legal and Economic Issues
Izdavač (Sveučilišna sastavnica): Pravni fakultet, Sveučilište u Osijeku
Kratki opis (Ciljevi i opseg): Urednička knjiga “Contemporary Legal and Economic Issues” predstavlja međunarodni forum o bitnim pravnim i ekonomskim problemima koji se tiču modernog društva. To je skup znanstvenih radova autora koji su članovi međunarodne akademske zajednice, koji daju globalnu perspektivu o različitim ekonomskim i pravnim problemima, dok se ekonomski i pravni principi primjenjuju na prave probleme. Knjiga se tiska svake dvije godine, a njezino je objavljivanje odobrio senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Hrvatska). Knjiga je također indeksirana od naklade EBSCO iz Ipswitcha, Massachusetts (SAD) i ProQuest Research Library, Ann Arbour, Michigan (SAD).
: Pravni fakultet, Sveučilište u Osijeku
Naknada za objavu:
Godina prvog izdanja (ili prethodnika): 2007.
Učestalost izlaženja (godišnje): svake dvije godine
Jezik: Engleski
Impact Factor:
Vidljivost i citiranost: English

Croatian Journal of Food Science and Technology

Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku
Urednik: Jurislav Babić
ISSN (Print): 1847-3466
ISSN (Online): 1848-9923
Prijašnja izdanja
VIŠE INFORMACIJA

Croatian Journal of Food Science and Technology
Izdavač (Sveučilišna sastavnica): Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište u Osijeku
Kratki opis (Ciljevi i opseg): Croatian Journal of Food Science and Technology međunarodni je znanstveni časopis koji od 2009. godine izdaje Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pokretanje ovog posve novog časopisa iz područja prehrambene tehnologije bio je logičan korak s obzirom na povećanu znanstvenu i profesionalnu aktivnost na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku i želju da se i dalje potaknu izvannastavne aktivnosti u vidu objave radova. Postojanje ovog časopisa snažan je pokazatelj tog nastojanja. U časopisu se izdaju istraživački radovi, kratki radovi, znanstvene bilješke, recenzije članaka, stručni i zbornički radovi. U časopisu se također izdaju oglasi (organizacije kongresa, okupljanja, susreti), kao i izvještaji s najbitnijih skupova. Uz to, časopis promiče knjige domaćih i stranih autora koji su vezani uz tu profesiju. Znanstveni radovi (izvorni istraživački radovi, kratki radovi, znanstvene bilješke i recenzije članaka) prihvaćaju se i objavljuju izričito na engleskom jeziku. Ove kategorije radova podložne su domaćoj i stranoj lekturi i recenziji. Za svaki članak dostavljaju se barem dvije recenzije. Časopis se izdaje dva puta godišnje. Do sada je izašlo deset brojeva časopisa. Više od 100 recenzenata bilo je aktivno uključeno u recenziranje članaka objavljenih u časopisu. Neki od njih bili su iz Hrvatske, dok su drugi iz 20 stranih zemalja. Glavna urednica časopisa Croatian Journal of Food Science and Technology je prof. dr. sc. Vlasta Piližota, a zamjenica urednice je prof. dr. sc. Ljiljana Primorac, dok je pomoćnik urednika Ivana Pavleković, BSc inženjer.
Izvor financiranja: Fond Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Naknada za objavu:
Godina prvog izdanja (ili prethodnika): 2009.
Učestalost izlaženja (godišnje): 2
Jezik: hrvatski i engleski
Impact Factor: –
Vidljivost i citiranost:

  • CAB abstracts database (od kolovoza 2010.)
  • Portal of Croatian Scientific Journals (HRČAK) (od siječnja 2010.)
  • FSTA (Food Science and Technology Abstract) database (od 2011.)

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave