Izjava o pristupačnosti2021-07-20T10:24:04+02:00

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijek  na adresi http://www.unios.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežna  sjedište na adresi http://www.unios.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

pojedine .pdf datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word već su nastale skeniranjem, vneki video i audio zapisi nemaju titlove, dio fotografija i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst).

Podizanje razine pristupačnosti:

u tijeku je provođenje dodatnih korektivnih mjera kojima će se nepristupačan sadržaj na mrežnoj stranici prilagoditi potrebama osoba s poteškoćama.

Priprema Izjave o pristupačnosti:

Ova izjava pripremljena je temeljem samoprocjene 01.07.2020., pregledom i procjenom sadržaja  sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave