Javna nabava2022-12-14T10:38:46+01:00

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Obavijest:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao javni naručitelj, sukladno čl. 76. st. 2. točka 1. ZJN 2016 u sukobu interesa.

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Radi evidencije o gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje, molimo Vas da prije preuzimanja dokumentacije za nadmetanje svoje podatke pošaljete na e-mail: dstjepan@unios.hr.

 

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Trenutno nema dokumentacije u prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

DOKUMENTACIJA O NABAVI
06.02.2019. - ELABORAT SANACIJE VANJSKE STOLARIJE
 1.    06.02.2019.   –   ELABORAT SANACIJE VANJSKE STOLARIJE
19.04.2018. - E-VV-01-2018 - Nastavak izvođenja radova na izgradnji zgrade studentskog paviljona,trga i parkirališta - 2. faza

POZIVI ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – JEDNOSTAVNA NABAVA
01.06.2023. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA SISTEMATSKI PREGLEDI ZA ZAPOSLENIKE SVEUČILIŠTA U OSIJEKU
17.05.2023. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU ČIJI JE PREDMET PRUŽANJE USLUGA ORGANIZACIJE OKRUGLIH STOLOVA I KONFERENCIJA ZA POTREBE PROJEKTA „ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI ZA PERSONALIZIRANU BRIGU O ZDRAVLJU“ KK.01.1.1.01.0010
16.03.2023. - TROŠKOVNIK U EXEL FORMATU RASHLADNIK VODE
 1.    16.03.2023.   –   TROŠKOVNIK U EXEL FORMATU RASHLADNIK VODE
 2.    16.03.2023.   –   TROŠKOVNIK U EXEL FORMATU RASHLADNIK VODE
 3.    16.03.2023.   –   TROŠKOVNIK U EXEL FORMATU RASHLADNIK VODE
16.03.2023. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA RASHLADNIK VODE
 1.    16.03.2023.   –   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA RASHLADNIK VODE
 2.    16.03.2023.   –   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA RASHLADNIK VODE
 3.    16.03.2023.   –   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA RASHLADNIK VODE
23.02.2023. - Poziv za prikupljanje ponuda pružanja usluge cestovnog prijevoza autobusom 2023
30.12.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA nabavu uređaja za provođenje reakcija PCR u stvarnom vremenu (real-time PCR)
18.10.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA PRUŽANJE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA, I SOLARNOG SUSTAVA
 1.    18.10.2022.   –   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA PRUŽANJE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA, I SOLARNOG SUSTAVA
 2.    18.10.2022.   –   TROŠKOVNICI U EXELU PRUŽANJE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA, I SOLARNOG SUSTAVA GRUPA 1
 3.    18.10.2022.   –   TROŠKOVNICI U EXELU PRUŽANJE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA, I SOLARNOG SUSTAVA GRUPA 2
 4.    18.10.2022.   –   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA PRUŽANJE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA, I SOLARNOG SUSTAVA
 5.    18.10.2022.   –   TROŠKOVNICI U EXELU PRUŽANJE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA, I SOLARNOG SUSTAVA GRUPA 1
 6.    18.10.2022.   –   TROŠKOVNICI U EXELU PRUŽANJE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA, I SOLARNOG SUSTAVA GRUPA 2
 7.    18.10.2022.   –   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA PRUŽANJE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA, I SOLARNOG SUSTAVA
 8.    18.10.2022.   –   TROŠKOVNICI U EXELU PRUŽANJE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA, I SOLARNOG SUSTAVA GRUPA 1
 9.    18.10.2022.   –   TROŠKOVNICI U EXELU PRUŽANJE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA, I SOLARNOG SUSTAVA GRUPA 2
 10.    18.10.2022.   –   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA PRUŽANJE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA, I SOLARNOG SUSTAVA
 11.    18.10.2022.   –   TROŠKOVNICI U EXELU PRUŽANJE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA, I SOLARNOG SUSTAVA GRUPA 1
 12.    18.10.2022.   –   TROŠKOVNICI U EXELU PRUŽANJE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA, I SOLARNOG SUSTAVA GRUPA 2
14.09.2022. - Poziv za prikupljanje ponuda najam programskog sustava Statistica
26.04.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ORGANIZACIJA OSJEČKOG LJETA MLADIH 2022
08.04.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ODRŽAVANJE NOVOG STUDENTSKOG PAVILJONA
11.03.2022. - PRVA IZMJENA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA REVIZIJA EU PROJEKTA
11.03.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA REVIZIJA EU PROJEKTA
21.02.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA CESTOVNI PRIJEVOZ U 2022
11.01.2022. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ENERGETSKI UČINKOVITO VOZILO
18.10.2021. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU ČIJI JE PREDMET NABAVA OPREME I UREĐAJA ZA POTREBE ZNANSTVENOG CENTRA ZA PERSONALIZIRANU BRIGU O ZDRAVLJU, SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA - GRUPA 1: Zamrzivač -80 °C - GRUPA 2: Uređaj za impedancijsku kardiografiju (ICG Monitor)
28.09.2021. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - PROGRAM STATISTICA
 1.    28.09.2021.   –   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - PROGRAM STATISTICA
 2.    28.09.2021.   –   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - PROGRAM STATISTICA
 3.    28.09.2021.   –   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - PROGRAM STATISTICA
 4.    28.09.2021.   –   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - PROGRAM STATISTICA
10.08.2021. - PRUŽANJE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA RASHLADNIH I KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA, ODVODNE I HIDRANTSKE MREŽE, SUSTAVA AUTOMATSKE REGULACIJE, SOLARNOG SUSTAVA I ODRŽAVANJA TOPLINSKE PODSTANICE ZA POTREBE NOVOG STUDENTSKOG PAVILJONA U OSIJEKU
09.06.2021. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA GRAFIĆKO TISKARSKE USLUGE
09.06.2021. - I. IZMJENA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA GRAFIČKO TISKARSKE USLUGE
14.12.2020. - PREDMET: 1. POJAŠNJENJE- IZMJENA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
07.12.2020. - Troškovnik .za isporuku multifunkcijskog čitača mikrotitarskih pločica
07.12.2020. - Poziv za prikupljanje ponuda za isporuku i instalaciju multifunkcijskog čitača mikrotitarskih pločica
09.10.2020. - I. Pojašnjenje i izmjena Poziva za prikupljanje ponuda
09.10.2020. - I.IZMJENA I POJAŠNJENJE POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU ČIJI JE PREDMET PRUŽANJE USLUGA UPRAVLJANJE PROJEKTOM I PROVEDBU POSTUPAKA NABAVE ZA POTREBE PROJEKTA „ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER“
 1.    09.10.2020.   –   I.IZMJENA I POJAŠNJENJE POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU ČIJI JE PREDMET PRUŽANJE USLUGA UPRAVLJANJE PROJEKTOM I PROVEDBU POSTUPAKA NABAVE ZA POTREBE PROJEKTA „ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER“
 2.    12.10.2020.   –   I. IZMJENA I POJAŠNJENJE POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU - WORD OBLIK ZA PONUDITELJE
 3.    09.10.2020.   –   I.IZMJENA I POJAŠNJENJE POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU ČIJI JE PREDMET PRUŽANJE USLUGA UPRAVLJANJE PROJEKTOM I PROVEDBU POSTUPAKA NABAVE ZA POTREBE PROJEKTA „ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER“
 4.    12.10.2020.   –   I. IZMJENA I POJAŠNJENJE POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU - WORD OBLIK ZA PONUDITELJE
 5.    09.10.2020.   –   I.IZMJENA I POJAŠNJENJE POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU ČIJI JE PREDMET PRUŽANJE USLUGA UPRAVLJANJE PROJEKTOM I PROVEDBU POSTUPAKA NABAVE ZA POTREBE PROJEKTA „ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER“
 6.    12.10.2020.   –   I. IZMJENA I POJAŠNJENJE POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU - WORD OBLIK ZA PONUDITELJE
 7.    09.10.2020.   –   I.IZMJENA I POJAŠNJENJE POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU ČIJI JE PREDMET PRUŽANJE USLUGA UPRAVLJANJE PROJEKTOM I PROVEDBU POSTUPAKA NABAVE ZA POTREBE PROJEKTA „ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER“
 8.    12.10.2020.   –   I. IZMJENA I POJAŠNJENJE POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU - WORD OBLIK ZA PONUDITELJE
01.10.2020. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU ČIJI JE PREDMET PRUŽANJE USLUGA UPRAVLJANJE PROJEKTOM I PROVEDBU POSTUPAKA NABAVE ZA POTREBE PROJEKTA „ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA - ZICER“
14.05.2020. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA GRAFIČKO TISKARSKE USLUGE 2020
30.01.2020. - DRUGI ISPRAVAK TROŠKOVNIKA TONERI I TINTE 2020 Prilog 2.
29.01.2020. - ISPRAVAK STAVKE TROŠKOVNIKA U PREDMETU NABAVE TONERA I TINTI 2020 Prilog 2.
17.07.2019. - Poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju i promidžbu Osiječkog ljeta mladih 2019
08.05.2019. - POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA GRAFIČKO TISKARSKE USLUGE 2019
28.03.2019. - Troskovnik autobusni prijevoz nadopuna 2019...
 1.    28.03.2019.   –   Troskovnik autobusni prijevoz nadopuna 2019...
 2.    28.03.2019.   –   Troskovnik autobusni prijevoz nadopuna 2019...
 3.    28.03.2019.   –   Troskovnik autobusni prijevoz nadopuna 2019...
 4.    28.03.2019.   –   Troskovnik autobusni prijevoz nadopuna 2019...
28.03.2019. - Pojasnjenje autobusni prijevoz E-JEDN-09-2019
 1.    28.03.2019.   –   Pojasnjenje autobusni prijevoz E-JEDN-09-2019
 2.    28.03.2019.   –   Pojasnjenje autobusni prijevoz E-JEDN-09-2019
 3.    28.03.2019.   –   Pojasnjenje autobusni prijevoz E-JEDN-09-2019
 4.    28.03.2019.   –   Pojasnjenje autobusni prijevoz E-JEDN-09-2019
20.03.2019. - Obavijest o pozivu za prikupljanje ponuda za pružanje usluge cestovnog prijevoza 2019
05.06.2018. - NABAVA I IMPLEMENTACIJA LED EKRANA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U 2018. GODINI
 1.    05.06.2018.   –   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU I IMPLEMENTACIJU LED EKRANA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U 2018. GODINI
 2.    08.06.2018.   –   I. POJAŠNJENJE POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU I IMPLEMENTACIJU LED EKRANA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U 2018. GODINI
 3.    12.06.2018.   –   II. POJAŠNJENJE POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU I IMPLEMENTACIJU LED EKRANA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U 2018. GODINI
 4.    05.06.2018.   –   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU I IMPLEMENTACIJU LED EKRANA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U 2018. GODINI
 5.    08.06.2018.   –   I. POJAŠNJENJE POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU I IMPLEMENTACIJU LED EKRANA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U 2018. GODINI
 6.    12.06.2018.   –   II. POJAŠNJENJE POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU I IMPLEMENTACIJU LED EKRANA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U 2018. GODINI
 7.    05.06.2018.   –   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU I IMPLEMENTACIJU LED EKRANA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U 2018. GODINI
 8.    08.06.2018.   –   I. POJAŠNJENJE POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU I IMPLEMENTACIJU LED EKRANA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U 2018. GODINI
 9.    12.06.2018.   –   II. POJAŠNJENJE POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU I IMPLEMENTACIJU LED EKRANA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U 2018. GODINI
 10.    05.06.2018.   –   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU I IMPLEMENTACIJU LED EKRANA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U 2018. GODINI
 11.    08.06.2018.   –   I. POJAŠNJENJE POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU I IMPLEMENTACIJU LED EKRANA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U 2018. GODINI
 12.    12.06.2018.   –   II. POJAŠNJENJE POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU I IMPLEMENTACIJU LED EKRANA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U 2018. GODINI
 13.    05.06.2018.   –   POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU I IMPLEMENTACIJU LED EKRANA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U 2018. GODINI
 14.    08.06.2018.   –   I. POJAŠNJENJE POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU I IMPLEMENTACIJU LED EKRANA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U 2018. GODINI
 15.    12.06.2018.   –   II. POJAŠNJENJE POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU I IMPLEMENTACIJU LED EKRANA ZA POTREBE SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU U 2018. GODINI

JAVNA NABAVA
26.02.2021. - ODLUKA O ODABIRU
 1.    26.02.2021.   –   ODLUKA O ODABIRU
26.02.2021. - OGLAS OBAVIJEST
 1.    26.02.2021.   –   OGLAS OBAVIJEST
26.02.2021. - TEHNIČKA KOMISIJA IZVJEŠĆE
 1.    26.02.2021.   –   TEHNIČKA KOMISIJA IZVJEŠĆE
26.02.2021. - ZICER 3 SJEDNICA ZAPISNIK
 1.    26.02.2021.   –   ZICER 3 SJEDNICA ZAPISNIK
14.01.2021. - Obavijest - ispravak 14.01.2021
 1.    14.01.2021.   –   Obavijest - ispravak 14.01.2021
14.01.2021. - Oglas Natječaja_Izmjene i dopune 14.01.2020
 1.    14.01.2021.   –   Oglas Natječaja_Izmjene i dopune 14.01.2020
14.01.2021. - ZICER-elaborat izmjene i dopune br. II 14.01.2020
 1.    14.01.2021.   –   ZICER-elaborat izmjene i dopune br. II 14.01.2020
11.01.2021. - ODGOVOR NA PITANJA PITANJA NATJECATELJA "ZICER"
 1.    11.01.2021.   –   ODGOVORI NA PITANJA NATJECATELJA "ZICER"
18.12.2020. - PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA NATJEČAJNOG ELABORATA
 1.    18.12.2020.   –   PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA NATJEČAJNOG ELABORATA
18.12.2020. - PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA NATJEČAJNOG ELABORATA
 1.    18.12.2020.   –   PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA NATJEČAJNOG ELABORATA
18.12.2020. - PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA NATJEČAJNOG ELABORATA
 1.    18.12.2020.   –   PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA NATJEČAJNOG ELABORATA
18.12.2020. - Oglas-obavijest o izmjeni natječajnog elaborata
 1.    18.12.2020.   –   Oglas-obavijest o izmjeni natječajnog elaborata
11.11.2020. - PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA ROKOVA
 1.    11.11.2020.   –   PROJEKTNI NATJEČAJ-IZMJENA ROKOVA
17.08.2020. - Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonskog rješenja nove zgrade Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva u Osijeku u prostoru Sveučilišnog Kampusa u Donjem Gradu
 1.    17.08.2020.   –   Natječajni elaborat
17.08.2020. - Tehnički nacrti i dokumenti
 1.    01.09.2020.   –   Tehnički nacrti i dokumenti

REGISTRI UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I SPORAZUMNIH UGOVORA

PLAN NABAVE
PLAN NABAVE 2023
PLAN NABAVE 2020
Plan nabave 2014.
Plan nabave 2012.
 1.    Plan nabave
 2.    Plan nabave
I. IZMJENA PLANA NABAVE 2019.

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave