Javna rasprava (17.11.2017.)

Javna rasprava- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku (Nacrt prijedloga)

Odbor za stutarna i pravna pitanja-javna rasprava Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku (Nacrt prijedloga)

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku (Nacrt prijedloga)

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku (Obrazloženje uz Nacrt prijedloga)

Javna rasprava traje do 2. prosinca 2017. godine

Javna rasprava- Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku (Nacrt prijedloga)

Odbor za stutarna i pravna pitanja-javna rasprava Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku (Nacrt prijedloga)

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku (Nacrt prijedloga)

Javna rasprava traje do 2. prosinca 2017. godine

Uredio |2017-11-23T09:21:32+01:0017.11.2017.|Najave, Vijesti|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave