Javni poziv za prijave radova na 2. studentsku nagradu Mlada nada

Hrvatska udruga za odnose s javnošću ove će godine po drugi put dodijeliti studentsku nagradu HUOJ-a Mlada nada, kojoj je cilj promicanje izvrsnosti među studentima i njihovo motiviranje za stjecanje novih znanja i vještina u području odnosa s javnošću.


Ova nagrada je priznanje strukovne udruge za pokazano znanje, izvrsnost i zalaganje studenata visokih učilišta koja djeluju na području Republike Hrvatske, a koji su tijekom studija, na preddiplomskim ili diplomskim studijskim programima, imali upisane kolegije koji su podrazumijevali sadržaj iz područja odnosa s javnošću.

Natječaj je otvoren od 15. rujna do 20. listopada 2016. godine u 12.00 sati te se na njega mogu prijaviti radovi realizirani u akademskoj godini 2015./2016. u četirima kategorijama:

Studentska nagrada HUOJ-a za istraživački rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji istraživački rad na temu iz područja odnosa s javnošću. Pod istraživačkim radom smatra se rad ili projekt koji je student izradio u sklopu studijskog programa, a za koji se smatra da ima obilježja znanstvenog ili stručnog djela.

Studentska nagrada HUOJ-a za diplomski rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji diplomski rad na temu iz područja odnosa s javnošću. Pod diplomskim radom smatra se rad koji je student samostalno napisao kao uvjet završetka preddiplomskog ili diplomskog studija.

Studentska nagrada HUOJ-a za komunikacijski projekt

Nagrada se dodjeljuje za najbolji komunikacijski projekt iz područja odnosa s javnošću. Pod ovim se smatra autorski projekt koji je student samostalno izradio u sklopu nekog od kolegija tijekom studija.

Studentska nagrada HUOJ-a za završni rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji završni rad na temu iz područja odnosa s javnošću. Pod završnim radom smatra se rad koji je student samostalno napisao kao uvjet završetka preddiplomskog studija.

Svaku pristiglu prijavu razmatra peteročlani stručni žiri HUOJ-a te ju ocjenjuje prema svakom kriteriju definiranome Pravilnikom o dodjeli godišnjih nagrada Mlada nada. Kriteriji za ocjenjivanje su: stručnost i ozbiljnost pristupu, strukturiranost i preglednost, pismenost i izražavanje te kreativnost i inovativnost.

Zadnji je rok za prijavu radova 20. listopada 2016. u 12.00 sati. Da bi prijava bila valjana potrebno je, uz rad koji se prijavljuje, dostaviti ispunjen Obrazac za prijavu projekta, Potvrdu mentora o autentičnosti rada te Izjavu o vjerodostojnosti podataka u prijavi.

Svečana dodjela studentskih nagrada predviđena je za 7. prosinca 2016. godine, a o točnom vremenu i mjestu dodjele bit ćete naknadno obaviješteni. Nagrada je poklon bon u vrijednosti od 800 kuna i besplatna kotizacija za HUOJ-evu godišnju konferenciju (19. – 21. travnja 2017, Osijek).

Više informacija potražite na mrežnoj stranici HUOJ-a ili slanjem upita na info@huoj.hr .

Uredio |2016-10-10T12:47:02+02:0010.10.2016.|Studenti i studiranje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave