Jean Monnet katedra za europsko radno pravo, europsko pravo jednakosti i europsko pravo ljudskih prava

Monnet_fotka
[br]

Sredstva za financiranje Jean Monnet katedre za europsko radno pravo, europsko pravo jednakosti i europsko pravo ljudskih prava dodijeljena su za razdoblje od 1. rujna 2013. do 31. kolovoza 2016. godine


VIJESTI – Europska unija dodijelila je Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravnom fakultetu Osijek, sredstva za financiranje Jean Monnet katedre za europsko radno pravo, europsko pravo jednakosti i europsko pravo ljudskih prava u razdoblju od 1. rujna 2013. do 31. kolovoza 2016. godine.

Cilj je projekta osnažiti fakultetsko i ekspertno obrazovanje, u području EU radnog prava, prava jednakosti i prava ljudskih prava u istočnoj Hrvatskoj, u nedovoljno razvijenoj formi cjeloživotnog obrazovanja. Navedeno će unaprijediti implementiranje europskih vrijednosti interkulturalnog dijaloga, međuetničke i rodne ravnopravnosti u području pristupa zapošljavanju, kao i pravnu zaštitu podzatupljenih grupa na tržištu rada i u radnom okruženju. U isto vrijeme, cilj je projekta osnažiti znanja o europskom radnom pravu, europskom pravu jednakosti i europskom pravu ljudskih prava koje će doprinijeti ne samo profesionalnoj nadgradnji involviranih subjekata, već i civilnom obrazovanju europskih građana u funkciji aktivnog participiranja u areni političkih i ljudskih prava. Stoga Pravni fakultet Osijek aktivnostima katedre nudi multidisciplinaran program cjeloživotnog obrazovanja za akademske građane, studente i praktičare. Poseban je cilj projekta poduprijeti akademski napredak i istraživačku izvrsnost članova JMC, kao i nastavnog osoblja Sveučilišta i regije u području EU radnog prava, prava jednakosti i prava ljudskih prava. U tom smislu projekt zainteresiranima nudi mogućnost za diskusije, tečajeve, okrugle stolove, akademske prezentacije i razvoj budućih združenih projekta i ideja u navedenom području. Navedeno posebno dolazi do izražaja u kontekstu osjetljivih političkih odnosa među državama regije, kao i gotovo prekinute akademske suradnje među njima u proteklim desetljećima. Podredno, poseban cilj projekta je i kreiranje mogućnosti za jedinstvenu razmjenu ideja i uspostavu sinergije između studenata prava i drugih disciplina, kao i zainteresiranih praktičara.

Projektom predviđene nastavne aktivnosti izvode se kao programi cjeloživotnog obrazovanja, otvoreni svim studentima preddiplomskih i diplomskih te poslijediplomskih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kao i zainteresiranoj javnosti. O uspješnom pohađanju i dovršetku kolegija izdavat će se i odgovarajući certifikat/potvrda s izraženim stečenim ECTS bodovima. U sljedećoj tablici navode se nazivi kolegija, razine studija za koje će se izvoditi nastavne aktivnosti, broj nastavnih sati trajanja pojedine aktivnosti/predavanja i broj ECTS bodova koji će se stjecati pohađanjem svake navedene aktivnosti.

Monnet_Tablica

Više informacija možete pronaći na: http://jeanmonnet.pravos.hr/

Uredio |2016-05-05T11:29:33+02:0001.11.2014.|Vijesti|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave