Na Odjelu za fiziku održano predavanje Abinitio characterization of novel semiconductor materials

U četvrtak 16. lipnja u 12:30 sati u učionici 44 na Odjelu za fiziku je odrzano predavanje Abinitio characterization of novel semiconductor materials kojeg je odrzao dr. Sanjeev Kumar Gupta sa St. XavierCollege iz Ahmedabada u Indiji.


Predavanje je organizirao Odjel za fiziku u suradnji s Podružnicom Hrvatskog fizikalnog društva u Osijeku. Predavanje je odzano u okviru projekta Band gapengineering of perovskites for photovoltaicapplications financiranog od strane Sveučilista u Osijeku pod natječajem INGI-2015. Dr. Gupta, koji boravi u Osijeku do 25. lipnja 2016. godine, predstavio je najnovija istraživanja u području fizike i kemije materijala, koja provodi u suradnji s grupom istrazivaca s Odjela za fiziku u Osijeku. Najnovije žariste istraživanja nalazi se u primjeni materijala sa strukturom perovskite u tankim solarnim ćelijama.

Dr.Gupta_Lukaèeviæ lipanj_2016 (3)

doc. dr. sc. Igor Lukačević

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave