Na Odjelu za fiziku održano predavanje Termodinamika crnih rupa

Na Odjelu za fiziku 10. lipnja 2016. godine održano je predavanje studenata Odjela za fiziku na temu Termodinamika crnih rupa uz prezentaciju rada Leslie kocke a sve u sklopu realizacije projekta Određivanje toplinskog zračenja kao funkcije temperature i površinskih uvjeta koji je odobren u okviru Malih projektnih prijedloga studenata Odjela za fiziku 2015. godine.


Konačni output ovog projekta je Leslie kocka koja ostaje na daljnje korištenje budućim generacijama studenata u sklopu parktikuma. Tijek realizacije projekta moći će se pogledati na stranicama kvalitete Odjela na: http://www.fizika.unios.hr/kvaliteta/

Prezentaciju i predavanje su održali; voditelj projekta: Mario Pecimotika i članovi: Matea Bošnjaković, Irena Lukanović, Katarina Marjanović, Janja Zubović i Ana Heđi.

Odaziv na predavanje je bio odličan, što su prisutni studenti i nastavnici popratili velikim aplauzom nakon zanimljivog predavanja i prezentacije.

Tonka Mohr, bacc.oec.

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave