Nastupno predavanje Marije Kristek

 

 

 

 

 

KLASA: 602-04/17-03/02

UR.BROJ: 2158-73-01-17-5

U Osijeku, 6. ožujka 2017. godine

 

Na temelju članka 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.-Odluka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.) i temeljem članka 207. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i članka 26. i 28. Pravilnika o provedbi izbora/reizbora  u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s Odlukom Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja („Narodne novine“, br. 129./05.) i u skladu s točkom I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti („Narodne novine“, br. 106/06.), a prema prijedlogu teme Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 02. ožujka 2017. godine, dekanica Umjetničke akademije u Osijeku objavljuje

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

pristupnice Natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto predavača iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologije, znanstvene grane školska psihologija i psihologija obrazovanja na Umjetničkoj akademiji u Osijeku održat će se u utorak, 14. ožujka 2017. godine u 14,45 sati u predavaonici br. 28. zgrada Odsjeka za glazbenu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku K. P. Svačića 1/G, Osijek.

 

  • Pristupnik: Marija Kristek
  • Tema: „Samoregulirano učenje“

 

Nastupno predavanje održava se pred studentima i nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sljedećem sastavu:

  1. dr. sc. Tena Velki, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, predsjednik/ca Povjerenstva
  2. dr. sc. Daniela Šincek, Filozofski fakultet Osijek, članica
  3. dr. sc. Helena Sablić Tomić, Umjetnička akademija u Osijeku, članica

 

 

                                                                                                  

                                                                                                   DEKANICA

 

                                                                                         prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić

 

Dostaviti:

  1. Članovima povjerenstva
  2. Pismohrana
  3. Oglasna ploča/mrežna stranica

 

Uredio |2017-03-07T11:53:06+01:0007.03.2017.|Nastava, Natječaji|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave