Natječaj – Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (19. srpnja 2017.)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor

  1. za izbor jednoga zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenoga područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematike na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za zajedničke predmete (zamjena za vrijeme mirovanje radnoga odnosa zaposlenika);
  2. za izbor dvaju suradnika/suradnica u naslovnome suradničkome zvanju asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenoga polja elektrotehnike, znanstvene grane telekomunikacija i informatike.

Svi pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.).

 

Pristupnici natječaja iz točki 1. i 2. moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene člankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH) i posebne uvjete utvrđene člankom 41.  Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta https://www.etfos.unios.hr/.

 

Uz prijavu na natječaj, pristupnici pod  točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta koji se nalazi na https://www.etfos.unios.hr/.

 

Pristupnici natječaja pod točkom 2. se prijavljuju na Obrascu br. 7. koji se nalazi na https://www.etfos.unios.hr/, a uz prijavu su obvezni priložiti životopis, presliku diplome o završenome diplomskome sveučilišnome studiju, prijepis ocjena, odnosno dopunsku ispravu o studiju i potvrdu o upisanome poslijediplomskome sveučilišnome studiju (ukoliko je pristupnik upisan na poslijediplomski sveučilišni studij).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja  na  adresu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstava i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2b, 31 000 Osijek s naznakom: „Prijava na natječaj – pod rednim brojem _____“

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obavješteni u zakonskom roku.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici su natječaja izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnoga postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

Tekst natječaja dostupan je na poveznici: Natječaj – srpanj 2017 FERIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uredio |2017-07-19T07:48:27+02:0019.07.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave