Natječaj – Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (23. lipnja 2017.)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje

NATJEČAJ

izbor i prijam

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora  i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti, znanstvene grane  automatika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za računalno inženjerstvo i automatiku;
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora  i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog poljara računarstvo, znanstvene grane  informacijski sustavi u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za programsko inženjerstvo;
  3. jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje predavača i nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane informacijski sustavi u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu  u Zavodu za programsko inženjerstvo (zamjena za rodiljni dopust).

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.).

Pristupnici na natječaj pod točkama 1. i 2. moraju ispunjavati uvjete propisane člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te posebne uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.unios.hr/. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.unios.hr.

Pristupnici na natječaj pod točkom 3. moraju ispunjavati  uvjete propisane člankom 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja te posebne uvjete propisane člankom 27. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.unios.hr/. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 3. – Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.unios.hr.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja  na  adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstava i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2b, 31000 Osijek s naznakom „Prijava na natječaj – za radno mjesto broj _____“

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obavješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Natjecaj-_za_izbor_ lipanj_FERIT

Uredio |2017-06-23T09:45:38+02:0023.06.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave