Natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek – 07.02.2018.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva  i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

 

 NATJEČAJ

 

  1. za izbor jednoga suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane telekomunikacije i informatika
  2. za izbor jednoga suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područje Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika
  3. za izbor tri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu (NN br. 93/14.).

Pristupnici na natječaj pod točkama 1. moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH) te posebne uvjete propisane člankom 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Pristupnici na natječaj pod točkama 2. i 3. moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH) te posebne uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Pristupnici na natječaj podnose prijavu na natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu: Obrazac broj 7. za izbor u naslovna zvanja (pod d) naslovno suradničko zvanje) koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ferit.unios.hr).

Pristupnici na natječaj  koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će obaviješteni putem mrežnih stranica Fakulteta o mjestu i vremenu održavanja testiranja/razgovora. Za pristupnike koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.

Sve informacije vezane uz provedbu natječajnoga postupka (poziv na testiranje/razgovor, obavijest o rezultatima natječaja i dr.) bit će javno objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ferit.unios.hr).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Prijavom na natječaj, pristupnici su natječaja izričito suglasni da Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnoga postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Prijave na natječaj s dokumentacijom  podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31 000 Osijek, s naznakom: „Za natječaj-pod točkom ____“, preporučeno poštom.

                                   Dekan

                       Prof. dr. sc. Drago Žagar

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTETE ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I

INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

Kontakt osoba: Mirica Knežević

Telefon: 031 224 603

Fax: 031 224 605

e-mail: mirica.knezevic@ferit.hr

 

Molimo ta tekst oglasa objavite u srijedu, 07. veljače 2018. godine

Uredio |2018-02-08T11:12:11+01:0008.02.2018.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave