Natječaj fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (2016-09-15)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  Fakultet elektrotehnike, računarstva  i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 1. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektroenergetika u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 3. za izbor dva zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 4. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 5. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane informacijski sustavi u radnom odnosu na određeno vrijeme za vrijeme roditeljskog dopusta
 6. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje predavača i nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika u radnom odnosu na neodređeno vrijem u punom radnom vremenu
 7. za  izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u stručno zvanje i radno  mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili računarstvo za rad na projektu „PowerSurface – Tehnologija bežičnog punjenja mobilnih uređaja”, na određeno vrijeme  u punom radnom vremenu

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Svi pristupnici moraju ispunjavati opće uvijete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.).

 

Pristupnici natječaja iz točke 1. moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene člankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH) i posebne uvjete utvrđene člankom 43. stavkom 1. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Uz prijavu na natječaj pristupnici iz točke 1. su obvezni priložiti dokumentaciju prema obrascu br. 5. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda. Obrazac br. 5. objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.hr/ .

 

Pristupnici natječaja iz točkama 2., 3., 4. i 5. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 97. Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.– Odluka USRH) i uvjete utvrđene člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Uz prijavu na natječaj pristupnici iz točke 2., 3., 4. i 5. su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4 – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta. Obrazac br. 4 objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.hr/ .

 

Pristupnici natječaja iz točke 6. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 98. Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.–Odluka USRH) i uvjete utvrđene člankom 27. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

 

Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta  https://www.etfos.hr/.

 

Pristupnici natječaja iz točke 7. moraju ispunjavati  slijedeće uvjete:

 1. završen sveučilišni diplomski studij elektrotehnike ili sveučilišni diplomski studij računarstva
 2. odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 3. odlično poznavanje rada na računalu

 

Dodatni uvjeti:

 1. poznavanje rada s laboratorijskom i mjernom opremom
 2. poznavanje rada u programskim paketima za simulaciju problema u elektromagnetizmu ili iskustvo u projektiranju i izradi sklopovskih rješenja

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici iz točke 7. su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 6 – Prijava na natječaj za izbor u stručno zvanje i radno mjesto stručnog suradnika. Obrazac br. 6 objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta https://www.etfos.hr/ .

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek,

Uredio |2016-09-15T09:44:09+02:0015.09.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave