Natječaj Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (19. listopada 2016.)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za studente na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena)

 

Uvjeti:

  • završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera
  • poznavanje rada na računalu,
  • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • ovjeren dokaz o stečenom stupnju obrazovanja,
  • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

 

Svi pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moraju pristupiti pisanoj provjeri znanja/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr . Pristupnici koji ne pristupe pisanoj provjeri po pozivu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnikom. Pristupnici na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 15 dana od završetka postupka izbora.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Dokumentacija se predaje u dva primjerka i u elektroničkom obliku (na CD-u). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

FOOZOS Natječaj

Uredio |2016-10-19T11:11:48+02:0019.10.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave