Natječaj – FOOZOS – 2017-04-18

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
2. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbene umjetnosti, umjetnička grana glazbena pedagogija

Pristupnici za izbor pod točkma 1. i 2. obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Pristupnici pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu broj 2., a pristupnici pod točkom 2. prema obrascu broj 7. Obrasci za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr (opći podaci – dokumenti). Dokumentacija se predaje u 2 (dva) primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku na CD-u. Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj“.

Uredio |2017-04-18T14:32:14+02:0018.04.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave