Natječaj Građevinskog fakulteta Osijek – 04.04.2018.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

Građevinski fakultet Osijek

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i prijem

 

 

 1. jednog suradnika u suradničkom zvanju asistenta i radnom mjestu asistenta za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo za rad na projektu: „UIP-2017-05-7041 Otpornost stupova nadvožnjaka na djelovanje eksplozije“ voditelja projekta doc.dr.sc. Hrvoja Draganića, dipl.ing.građ., u radnom odnosu na određeno vrijeme od četiri godine s punim radnim vremenom, u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti.

 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Pristupnici natječaju za izbor i na radno mjesto suradnika u suradničkom zvanju asistenta u Zavodu za materijale i konstrukcije, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, obvezni su ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij građevinarstva
 • prosječna ocjena završenog diplomskog sveučilišnog studija građevinarstva: minimum 4.0
 • uvjete za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu Osijek
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu

 

Dodatni kriteriji su:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl.
 • motiviranost za rad na projektu.

 

S pristupnicima natječaju obavit će se provjera znanja engleskog jezika i vještina potrebnih za obavljanje poslova i zadaća na projektu.

 

Uz prijavu na natječaj, pristupnici natječaju obvezni su priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju građevinarstva
 • presliku dopunske isprave o studiju (supplement)
 • dokaze o ispunjavanju dodatnih kriterija
 • motivacijsko pismo.

Prijavi na natječaj obvezno se prilaže dokumentacija u dva primjerka i u elektroničkom obliku na CD-u.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave pristupnika na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek,Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, s naznakom „prijava na natječaj za projekt“.

Uredio |2018-04-04T15:29:29+02:0004.04.2018.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave