Natječaj Katoličkoga bogoslovnog fakulteta (16. 11. 2016.)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor:

  • jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija, znanstvene grane dogmatska teologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  • jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija, znanstvene grane moralna teologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  • jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija, znanstvene grane egzegeza, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  • jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofija, znanstvene grane etika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Pristupnici natječaja pored općih uvjeta uvjete propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14). moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) te  Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je objavljen na mrežnim stranicama Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu (www.djkbf.unios.hr).

Pristupnici natječaja podnose prijavu na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto i obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 2. -Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i  znanstveno-nastavno radno mjesto (http://www.djkbf.unios.hr/hr/fakultet/dokumenti-obrasci-i-sjednice/category/18-nastavnici).  Uz dokumentaciju iz Obrasca 2. pristupnici su obvezni priložiti i sljedeću dokumentaciju:

–  nihil obstat“ svoga Ordinarija (za svećeničke kandidate)

–  presliku dokaza o državljanstvu

–  dokaz o radnom iskustvu na visokom učilištu

– presliku dokaza o zadnjem izboru u zvanje i na radno mjesto na visokom učilištu

– izvješće o ispunjavanju natječajnih, odnosno minimalnih zakonskih uvjeta za izbor

– izvješće o dosadašnjoj znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti na visokom učilištu i izvan njega

– tri popisa objavljenih radova prema kategorizaciji, i to: popise svih dosadašnjih radova izrađenih i objavljenih prije i nakon zadnjeg izbora u sadašnje zvanje na visokom učilištu, te popis svih radova s kojima se natječete za izbor u odgovarajuće zvanje prema natječaju

– objavljene znanstvene radove prema kategorizaciji i u potrebnom broju za izbor u odgovarajuće zvanje iz natječaja (posebno ih izdvojiti od ostalih eventualno priloženih radova).

Dokumentacija se predaje u pet primjeraka i u elektroničkom obliku (na CD-u) u tri primjerka.

Radovi za izbor se predaju u četiri primjerka u tiskanom obliku te u dva primjerka u elektroničkom obliku (na CD-u).

Pristupnici koji imaju proveden postupak izbora u znanstveno zvanje ili je postupak u tijeku, predaju dokumentaciju u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Za pristupnike natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C1).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Petra Preradovića 17, 31 400 Đakovo, s naznakom “Za natječaj ____ (uz naznaku radnog mjesta)” .

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka ( „Narodne novine“ br.106/12.- pročišćeni tekst).

natječaj

Uredio |2016-11-16T09:42:23+01:0016.11.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave