Natječaj – Odjel za biologiju – poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij (19. srpnja 2017.)

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor nastavnika u  naslovna znanstveno-nastavna zvanja na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularnih bioznanosti

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

  1. DVA nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija
  2. JEDNOG nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija
  3. DVA nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija
  4. DVA nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija
  5. JEDNOG nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija
  6. JEDNOG nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda
  7. TRI nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti
  8. TRI nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti
  9. DVA nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti

 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu (Obrazac br. 2) koji je objavljen na mrežnoj stranici poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog  studija Molekularnih bioznanosti ( http://rektorat.unios.hr/molekularna/obavijesti.html ) zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i  u elektroničnom obliku (na CD-u) u PDF-u jednom primjerku.

 

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odjel za biologiju

Ulica cara Hadrijana 8/A

31 000 Osijek

Sa naznakom „za natječaj MOBI“

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

 

Tekst natječaja dostupan je na poveznici: 4.NATJECAJ NASLOVNA ZVANJA MOBI 2017

Uredio |2017-07-19T07:57:52+02:0019.07.2017.|Natječaji|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave