Natječaj Odjel za fiziku – 22.11.2017.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku

raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto III. vrste zvanja – Laborant na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka stalnog zaposlenika s bolovanja – 1 izvršitelj

Uvjeti: SSS
Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • životopis
  • preslik odgovarajuće isprave o završenom školovanju
  • domovnicu

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

S pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obavit će se razgovor.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s prilozima u dva primjerka, podnose se Tajništvu Odjela za fiziku na adresi:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku
Trg Ljudevita Gaja 6
HR-31 000 Osijek
S naznakom “Za natječaj”

Uredio |2017-11-22T09:14:53+01:0022.11.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave