Natječaj Odjela za biologiju (07.12.2016)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – stručni referent za nabavu, plan i analizu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na Natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu.

Pristupnici Natječaja, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

–          srednja stručna sprema (SSS)

–          najmanje jedna godina radnog iskustva

–          poznavanje rada na računalu

Uz Prijavu na Natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

–              životopis

–           domovnicu

–           ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju

–           preslik potvrde HZMO-a o radnom stažu (ne starije od dana objavljivanja Natječaja)

–           uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave Natječaja)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja isključivo poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju

Cara Hadrijana 8/A, 31000 Osijek

S naznakom „Za Natječaj“

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja moraju pristupiti pismenom testiranju. Popis pristupnika koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji imaju pravo izlaska na pismeni ispit biti će objavljen 17. prosinca 2016. godine na mrežnim stranicama Odjela za biologiju. Pismeno testiranje će se održati 19. prosinca 2016. godine u prostorijama Odjela za biologiju, Ulica cara Hadrijana 8/A, s početkom u 14:30 sati. Pismeni ispit sadržavati će pitanja iz Zakona o javnoj nabavi, pitanja o općim podacima o Odjelu za biologiju (izvor: mrežne stranice Odjela za biologiju), te pitanja iz Pravilnika o financijskom poslovanju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (objavljenog na mrežnim stranicama Sveučilišta u Osijeku, na poveznici: http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2015/07/SJJS_Pravilnik_o_financijskom_poslovanju.pdf

Nakon završenog pismenog testiranja, sa kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pismenom ispitu biti će održan razgovor (intervju).

Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj bit će pismeno obaviješteni/e.

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

Natjecaj-strucni referent za nabavu

Uredio |2016-12-07T15:20:58+01:0007.12.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave