Natječaj Odjela za biologiju – 15.11.2016.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odjel za biologiju raspisuje

NATJEČAJ

 

  1. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  2. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

 

-Pristupnici Natječaja pod točkom 1., pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, poznavati hrvatski jezik na stupnju C1 u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Prijave se podnose na obrascu br. 2.

-Pristupnici Natječaja pod točkom 2., pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, poznavati hrvatski jezik na stupnju C1 u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i ispunjavati posebne uvjete predviđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Prijave se podnose na obrascu br.6.

Prijave na Natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za biologiju (www.biologija.unios.hr) zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u PDF-formatu na CD-u) u jednom primjerku. Rok prijave je 30 dana od dana objave Natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na Natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni. Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Odjel za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za biologiju

Ulica cara Hadrijana 8/A

31000 Osijek

S naznakom „za natječaj (uz naznaku radnog mjesta)“

 

 

Obrazac br.2

Obrazac br.6

 

 

 

Uredio |2016-11-15T08:55:21+01:0015.11.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave