Natječaj Odjela za fiziku (2. 11. 2016.)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za fiziku raspisuje

NATJEČAJ

 za radno mjesto I. vrste zvanja – stručni suradnik za finacijske poslove na neodređeno
vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: VSS, sveučilišni diplomski studij iz područja Društvenih znanosti, znanstveno polje
ekonomija, 1. godina radnog staža, poznavanje rada na računalu, znanje engleskog jezika, probni
rok šest (6) mjeseci

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:
– životopis
– preslik odgovarajuće diplome
– domovnicu
– dokaz o radnom stažu

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo
spomenuto pravo.

S pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obavit će se razgovor.

Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s prilozima u dva primjerka, podnose se Tajništvu Odjela za fiziku na adresi:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku
Trg Lj. Gaja 6
31 000 Osijek
S naznakom ” Za natječaj”

Natjecaj_RAČUNOVODSTVO STRUČNI SURADNIK 2016

Uredio |2016-11-02T08:52:43+01:0002.11.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave