Natječaj Odjela za fiziku (2016-09-15)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

ODJEL ZA FIZIKU

objavljuje

NATJEČAJ

za izbor

 

– jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizika  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Pristupnici za izbor, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN 93/14), obvezni su ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,-Odluka USRH 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) te posebne uvjete utvrđene Statutom  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Uz prijavu za natječaj pristupnici su obvezni priložiti i dokumentaciju prema Obrascu br. 4-Prijava za izbor u suradničko zvanje, koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za fiziku www.fizika.unios.hr (Odjel/Pravilnici i statut/Uvjeti napredovanja/Obrasci).

Pristupnici natječaja obvezno moraju priložiti potvrdu da su bili među 10% najboljih studenata.

 

Dokumentacija se, osim radova, predaje u dva primjerka (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu.

 

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu: ODJEL ZA FIZIKU, Trg Lj. Gaja 6, 3100 Osijek,  s naznakom „Za natječaj“.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Pristupnici natječaja obavještavaju se o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za fiziku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12-pročišćeni tekst).

Uredio |2016-09-15T09:40:58+02:0015.09.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave