Natječaj Odjela za kemiju (19. listopada 2016.)

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ODJEL ZA KEMIJU

raspisuje

NATJEČAJ

 

  • za izbor i prijem jednog (1) izvršitelja u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – zamjena za asistenticu na rodiljnom dopustu.

Svi Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.)

Svi pristupnici na natječaj za izbor i prijem izvršitelja u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) i uvjete utvrđene Pravilnikom provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Uz prijavu na natječaj za izbor i prijem jednog (1) izvršitelja u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije na Odjelu za kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – zamjena za asistenticu na rodiljnom dopustu, pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema obrascu 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta.

Uz prijavu na natječaj (obrazac 4.) potrebno je priložiti i:

  • životopis
  • ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom studiju ili dodiplomskom sveučilišnom studiju prema ranije važećim propisima ili potvrdu o završenom odgovarajućem diplomskom studiju
  • prijepis ocjena odnosno dopunska isprava o studiju
  • potvrda o upisanom poslijediplomskom sveučilišnom studiju (ukoliko je pristupnik upisan na poslijediplomski sveučilišni studij)

Navedeni dokumenti dostavljaju se u pisanom obliku u jednom primjerku, i u elektroničnom obliku, na CD-u, u jednom primjerku (PDF format).

Obrazac 4. objavljen je na mrežnoj stranici Odjela za kemiju  http://www.kemija.unios.hr/

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu moraju uz prijavu priložiti vjerodostojnu dokumentaciju kojom dokazuju pravo prednosti.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“  br. 116/03.).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za kemiju, Ulica cara Hadrijana 8/A, 31 000 Osijek s naznakom „Za natječaj – asistent zamjena“

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (Narodne novine br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Asistent-tekst natječaja

Uredio |2016-10-19T11:06:29+02:0019.10.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave