Natječaj Odjela za kulturologiju (2.11.2016.)

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odjel za kulturologiju

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor jednog izvršitelja u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti na Katedri za medijsku kulturu na Odjelu za kulturologiju

za izbor jednog izvršitelja u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja 5.01. ekonomija i 5.07. pedagogija) na Katedri za kulturalni menadžment i Katedri za knjižničarstvo na Odjelu za kulturologiju

za izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje višeg predavača iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti na Katedri za knjižničarstvo na Odjelu za kulturologiju

Pristupnici Natječaja pored uvjeta propisanih člankom 92. stavkom 2. i člancima 95. i 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13. i Odluka USRH 101/14. i 60/15.) obvezni su ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Statut) i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Statut i Pravilnik objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i mrežnim stranicama Odjela za kulturologiju.

Pristupnici podnose prijavu na Natječaj prema Obrascu 7. Prijava na natječaj za izbor u naslovna zvanja (zaokružiti na koje se zvanje prijava odnosi) i obvezni su priložiti dokumentaciju prema navedenom Obrascu.

Obrazac 7. objavljen je na mrežnoj stranici Odjela za kulturologiju (http://kulturologija.unios.hr/odjel/dokumenti/dokumenti-propisi-info/) i mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu.

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1).

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kulturologiju, Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek s naznakom: „za natječaj za naslovno  znanstveno-nastavno zvanje docenta – informacijske i komunikacijske znanosti“, „za natječaj za naslovno  znanstveno-nastavno zvanje docenta – Interdisciplinarno područje znanosti“, odnosno „za natječaj za naslovno nastavno zvanje višeg predavača – informacijske i komunikacijske znanosti“.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Odjel za kulturologiju kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

                                                                                                                      

 2.11.2016. Natječaj dva naslovna docenta i naslovni viši predavač

 

 

 

 

                                                                                                                     

Uredio |2016-11-02T10:33:37+01:0002.11.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave