Natječaj Odjela za matematiku 2016-07-13

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ODJEL ZA MATEMATIKU

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika, koji će provoditi istraživanje u okviru projekta koji financira Hrvatska zaklada za znanost IP-2014-09-9540 „Optimizacija parametarski ovisnih mehaničkih sustava“, u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu za vrijeme trajanja projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.

 

Svi pristupnici na natječaj, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14.) moraju ispunjavati opće uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) te posebne uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i uvjete koje je utvrdio Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost:

  • Obvezni uvjeti
  • Završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij
  • Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij
  • Dodatni kriteriji
  • Dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
  • Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr.

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta. Obrazac br. 4. objavljen je na mrežnoj stranici Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.mathos.unios.hr.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu.

 

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1).

 

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj za asistenta”.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Odjel za matematiku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

 

 

Uredio |2016-07-15T08:16:53+02:0013.07.2016.|Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave