Natječaj Odjela za matematiku (28. rujna 2016.)

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ODJEL ZA MATEMATIKU

 

raspisuje

NATJEČAJ

 

za izbor:

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

  1. jednog nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo.

 

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14.).

Pristupnici na natječaj pod točkom 1. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) te posebne uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i člankom 43. stavkom 1. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda, koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.mathos.unios.hr.

Pristupnici na natječaj pod točkom 2. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 92. stavkom 2. i člankom 98. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) te posebne uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i člankom 44. i člankom 27. stavkom 2. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.mathos.unios.hr.

Dokumentacija, osim radova, predaje se u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu. Pristupnici natječaja koji su strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr.

Prijave na natječaj s dokumentacijom pod točkom 1. podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja, a prijave na natječaj s dokumentacijom pod točkom 2. podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj”.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Odjel za matematiku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

PROČELNICA

Prof. dr. sc. Mirta Benšić

Tekst natječaja

Uredio |2016-09-28T11:41:26+02:0028.09.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave