Natječaj – Poljoprivredni fakultet u Osijeku

                                                                          Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku raspisuje

                                                                                                                                          N A T J E Č A J

za izbor
1. dva zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvena grana organizacija i menadžment na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
Pristupnici natječaju pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14), moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 106/06.), uvjete utvrđene člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Sveučilišta i Statutom Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, koji su objavljeni na mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku www.pfos.unios.hr
Pristupnici natječaju se prijavljuju na obrascu 2 – koji se nalazi na www.pfos.unios.hr a uz prijavu su obvezni priložiti: životopis, presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju, presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, izvod iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja, presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku), popis radova i radove, dokaz o indeksiranosti i citiranosti objavljenih radova.
Svi pristupnici natječaja koji su strani državljani dužni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).
Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (NN br. 106/12.).
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Pristupnici natječaju. prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju u pisanom obliku u dva primjerka u roku od 30 dana od dana objave natječaja i na CD-u u pdf. formatu.
Prijave se podnose na adresu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Vladimira Preloga 1, P.P. 719, 31000 Osijek s naznakom “prijava na natječaj”.

Uredio |2017-07-19T11:46:34+02:0019.07.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave