Natječaj Poljoprivrednog fakulteta (12. listopada 2016.)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet u Osijeku raspisuje

N A T J E Č A J

za upis pristupnika na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Poljoprivredne znanosti
za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz znanstvenog područja biotehničkih
znanosti, znanstveno polje poljoprivreda u akademskoj 2016/17. godini za smjerove:
– Agroekonomika
– Agrokemija
– Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
– Zaštita bilja
– Stočarstvo
– Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane
– Lovstvo i kinologija
– Tehnički sustavi u poljoprivredi

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij mogu upisati :
– Pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim ili dodiplomskim studijem iz
područja biotehničkih znanosti s prosječnom ocjenom većom od 3,5.
– Iznimno se može odobriti upis pristupnicima koji su završili sveučilišni diplomski ili
dodiplomski studij poljoprivrede s prosječnom ocjenom manjom od 3,5 uz preporuku tri
sveučilišna profesora.
– Pristupnici s magisterijem iz područja biotehničkih znanosti.
– Pristupnici s položenim svim ispitima poslijediplomskog znanstvenog studija iz
područja biotehničkih znanosti bez magisterija.
– Pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij iz drugih područja
uz polaganje razlikovnih obveza koje utvrđuje Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti na
prijedlog vijeća smjera.
Uz prijavu treba priložiti:
– diplomu o završenom sveučilišnom studiju (ovjerena preslika diplome),
– presliku rodnog lista,
– presliku domovnice ili dokaza o državljanstvu,
– preporuke (ukoliko je prosjek niži od 3,5),
– životopis pristupnika,
– ovjereni prijepis dopunske isprave o prediplomskom i diplomskom studiju ili ovjereni
prijepis ocjena,
– Odluku tvrtke ili ustanove (ako pravne osobe plaćaju školarinu), ili osobno potpisanu izjavu
(ako pristupnici sami plaćaju školarinu) o plaćanju školarine.
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji za stjecanje akademskog stupnja doktora
znanosti traje 6 semestara (tri godine) i školarina iznosi 60.000,00 kuna. Moguće je obročno
plaćanje.
Pristupnici svoje prijave s prilozima podnose osobno ili šalju poštom u roku od 30 dana
računajući od dana objave Natječaja u tisku na adresu: Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Kralja
Petra Svačića 1 d, 31000 Osijek, P.P. 719 s naznakom „Prijava za poslijediplomski sveučilišni
(doktorski) studij“
Sve ostale obavijesti o uvjetima upisa mogu se dobiti u Odsjeku za studente i studije
Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku ili na telefon 031/554-844

natječaj doktorski studiji 2016.

Uredio |2016-10-12T14:50:08+02:0012.10.2016.|Nastava, Natječaji|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave