Natječaj Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku – 8. studenog 2016.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

– jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja veterinarska medicina, znanstvena grana temeljne i pretkliničke veterinarske znanosti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,

– jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvena grana stočarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,

– jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz Interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja 4.01. poljoprivreda i 5.01. ekonomija) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,

– jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvena grana stočarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,

– jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvena grana genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu,

– jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvena grana fitomedicina na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici natječaju pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 106/06.), uvjete utvrđene člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Sveučilišta i Statutom Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, koji su objavljeni na mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku www.pfos.unios.hr

Pristupnici natječaju se prijavljuju na obrascu 2 – koji se nalazi na www.pfos.unios.hr a uz prijavu su obvezni priložiti: životopis, presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju, presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, izvod iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku), popis radova i radove, dokaz o indeksiranosti i citiranosti objavljenih radova, pozitivno ocjenjene rezultate studentske ankete.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (NN br. 106/12.)

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u pisanom obliku u dva primjerka u roku od 30 dana od dana objave natječaja i na CD-u u pdf. Formatu.

Prijave se podnose na adresu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1D, P.P. 719, 31000 Osijek s naznakom “prijava na natječaj”.

Uredio |2016-11-08T14:35:14+01:0008.11.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave