Natječaj Pravnog fakulteta Osijek – 2017-11-09

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  • jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora, za područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, znanstvena grana socijalna filozofija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  • jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta, za područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana povijest prava i države, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

 

Pristupnici na natječaj obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (“Narodne novine” broj 93/14.) ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.,, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14, 60/15.), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine broj 106/06.) i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Pravilnik je objavljen na www.unios.hr).

 

Pristupnici natječaja prijavljuju se na Obrascu broj 2 – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto (obrazac se nalazi na www.pravos.unios.hr), te prilažu dokumentaciju sukladno Obrascu broj 2.

 

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj 106/12. – pročišćeni tekst).

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Zakašnjele ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku 30 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek, s naznakom “Prijava na natječaj”.

 

Pravni fakultet Osijek

 

 

 

 

Uredio |2017-11-09T09:17:52+01:0009.11.2017.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave