Natječaj Prehrambeno-tehnološkog fakulteta (4.11.2016.)

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijam:

1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i
suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog
polja prehrambene tehnologije, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za
biologiju i mikrobiologiju.
2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste (spremačica) na neodređeno vrijeme u
punom radnom vremenu, na Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek.

Pristupnici na natječaj pod točkama 1., pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, moraju
ispunjavati uvjete propisane člankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(„Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11.,
94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) i uvjete utvrđene Pravilnikom o provedbi
postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku. Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljen je na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku www.unios.hr.

Pristupnici na natječaj pod točkama 2., pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, moraju
ispunjavati i sljedeći uvjet:
– završeno osnovno obrazovanje

Uz prijavu na natječaj pristupnici za radno mjesto pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju
prema Obrascu 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta.
Obrazac 4. objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr. Dokumentacija se predaje u
dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu.

Uz prijavu na natječaj pristupnici za radno mjesto pod točkom 2. obvezni su priložiti:
– životopis
– presliku svjedodžbe o završenom osnovnom obrazovanju
– dokaz o državljanstvu
– elektronski zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna
knjižica)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom, za radno mjesto pod točkom 1. dostavljaju se u roku od 30 dana
od objave natječaja, a za radno mjesto pod točkom 2. u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača
20, 31000 Osijek, s naznakom “prijava na natječaj – za radno mjesto _________________“. O rezultatima
natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka
može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno
odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Sveučilište Josipa Jurja Strossmyera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

NATJEČAJ

Obrazac br. 4

Uredio |2016-11-15T11:22:00+01:0004.11.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave